ใช้SCADAอื่นติดต่อข้อมูลจากGENESIS64ได้ไหม

ท่านอาจสงสัยว่าเราจะใช้SCADAค่ายอื่นติดต่อเอาข้อมูลจากGENESIS664 SCADAไปใช้งานหรือส่งข้อมูลกลับมายังGENESIS64 SCADAได้ไหม ทำอย่างไร

GENESIS64 SCADA สามารถทำตัวเป็น OPC Server ได้ทั้ง OPC DA, OPC HDA และ OPC AE ข้อมูลต่างๆในGENESIS64 ส่วนใหญ่สามารถดึงไปใช้ในSCADAอื่นๆที่สนับสนุนมาตรฐานOPCดังกล่าวได้

ตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้ OPC Quick Client ของ Kepware เชื่อมต่อก็จะพบสัญญาณต่างๆในGENESIS64เช่นสัญญาณในExpression

ตัวอย่างข้อมูลOPC DA ต่างๆที่ใช้ได้

เช่นเดียวกับข้อมูล OPC AE ในAlarmWorX และ OPC HDA ในTrendWorXและHyper Historian

GENESIS32ก็สามารถทำหน้าที่เป็นOPC DA, OPC AE, OPC HDA ได้เช่นกัน

ดังนั้นเราสามารถใช้SCADAอื่นที่มีมาตรฐานOPCมาเชื่อมต่อได้

This entry was posted in GEN64. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s