ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตรศาสตร์อบรมGENESIS32 SCADA

ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์เข้าอบรมGENESIS32 SCADA ที่ EDA International Ltd.

GENESIS32 เป็นซอฟต์แวร์SCADAที่เปิดกว้างรองรับมาตรฐานการสื่อสารหลากหลายและมีฟีเจอร์ที่ทุกอุตสาหกรรมและทุกงานวิศวกรรมต้องการจึงเหมาะใช้ในการเรียนการสอนเพื่อวางพื้นฐานบุคลากรและนักศึกษาเช่นเดียวกับที่ใช้งานจริงในหน่วยงานต่างๆ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s