เลือกบริการคลาวด์สำหรับGENESIS64 SCADA

บริการคลาวด์ลดภาระการบำรุงรักษาและด้านHardwareในระยะยาว อีกทั้งให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานจากทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต หากเราจะเลือกบริการCloud Serverเพื่อเอาGENESIS64ไปติดตั้งควรพิจารณาฟีเจอร์ดังต่อไปนี้เพื่อให้GENESIS64สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • มีVirtual MachineและเลือกระบบปฏิบัติการWindows ทีมีIISได้ เช่นWindows Server 2016, Windows 10 Enterprise หรือ Pro Edition เป็นต้น
  • รองรับWindows Remote Desktop
  • มีData Backupอัตโนมัติไว้ในServerสำรองและพร้อมทำงานแบบRedundantเมื่อServerหลักมีปัญหา
  • มีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

และเพื่อให้การทำงานของSCADAมีความรวดเร็วในกรณีมีClientติดต่อเข้าใช้งานจำนวนมากอาจพิจารณาเรื่องเพิ่มเติมอย่าง Disk เป็น SSDจะมีความเร็วมากกว่าHarddisk ความเร็วของCPUจำนวนCoreของCPU ขนาดRAMและพื้นที่ที่ให้บริการในแต่ละแพกเกจเป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจเราควรลองใช้บริการดูก่อนเนื่องจากผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะยอมให้ทดลองใช้ฟรีอย่างน้อย30วันเป็นต้น โดยหลังจากสร้างAccountและเปิดบริการCloudฟรีแล้วให้Loginเข้าWindows Serverผ่านWindows Remote Desktopเพื่อดาวน์โหลดGENESIS64 SCADAไปไว้และดำเนินการติดตั้งเพื่อทดสอบใช้งาน GENESIS64 เดโมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

This entry was posted in GEN64. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s