หลักการติดต่อEnphase Solar Microinverter กับ GENESIS64 SCADA

เราสามารถใช้GENESIS64 SCADAติดต่อกับSolar MicroinverterจากEnphaseได้แม้จะไม่มีModbus Protocolก็ตาม และนอกจากเอาข้อมูลมาใช้งานได้แล้้วยังส่งไปที่อื่นๆเช่นMQTT Brokerได้อีก

imageรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Solar Microinverterมีข้อดีตรงที่ช่วยให้การผลิตไฟฟ้ามีความแน่นอนขึ้น เปรียบเทียบได้ดังรูป จากรูปหากต่อPanelกับInverterปกติทั่วไป ถ้ามีต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างมาบังที่Panelจะทำให้กำลังการผลิตของPanelอื่นๆกระทบไปด้วย ส่วนแบบที่สองมีการใช้Power Optimizerช่วยให้Panelอื่นไม่ไดด้รับผลกระทบ แต่ก็เพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมา ส่วนแบบที่สามใช้Micro Inverterทำให้แต่ละPanelผลิตไฟฟ้าโดยอิสระไม่ได้รับผลกระทบจากPanelอื่นและไม่จำเป็นต้องมีInverter จึงเป็นอีกทางเลือกให้พิจารณาใช้งาน

image

ข้อดีอีกอย่างของMicroinverterที่มีแต่Inverterปกติไม่สามารถช่วยได้ก็คือ เราสามารถMonitorที่แต่ละSolar Panelโดยตรง (Microinverterติดตั้งอยู่ใต้แผงPanel) ทำให้ทราบสถานะการทำงานและความผิดพลาดของแต่ละPanelซึ่งInverterปกติทำไม่ได้(รู้แต่กำลังการผลิตรวมไม่รู้ว่าPanelไหนมีปัญหา)

เราสามารถใช้GENESIS64อ่านค่าจากMicroinverterยี่ห้อEnphaseเช่นรุ่น IQ ซึ่งInverterนี้จะอุปกรณ์ Blackbox ชื่อ Envoyซึ่งมีพอร์ตLANให้เชื่อมต่อเข้าระบบเครื่องข่ายLANและInternetได้ เมื่อต่อกับLANวงเดียวกับGENESIS64ก็ไปดึงข้อมูลจากEnvoyมาดูได้ จากรูปข้างล่างเรามี (1), (2) ก็เพียงพอที่จะเชื่อมต่อกับGENESIS64 SCADAได้

https://i0.wp.com/www.haleakalasolar.com/hawaii-solar/wp-content/uploads/2015/06/enphase-system-elements.jpg

ตัวอย่างรูปแบบข้อมูลที่อ่านได้

เช่นถ้าให้GENESIS64อ่านค่าจาก http://{IP Address}/api/v1/production ก็จะได้ข้อมูล

{

    wattHoursToday”: 15116,

    “wattHoursSevenDays”: 15499,

    “wattHoursLifetime”: 15499,

    “wattsNow”: 1566

}

ซึ่งGENESIS64สามารถแยกข้อมูลออกมาเป็นtagได้

ถ้าอ่านจาก http://{IP Address}/production.json จะได้ข้อมูล

envoy1

ที่สำคัญเราไม่ต้องมานั่งคอนฟิกOPC Server แต่SCADAสามารถใช้และแจกจ่ายข้อมูลให้แพลตฟอร์มอื่นๆได้ เช่นให้SCADAแสดงผลผ่านเว็บ หรือSmartphone และให้SCADA/แอพลิเคชั่นอื่นมาเอาข้อมูลไปใช้ต่อได้ผ่าน OPC / ODBC/ MQTT Broker ฯลฯ

This entry was posted in GEN64. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s