รู้จัก IoTWorX สำหรับงาน IoT/SCADA

IOTWorX ใช้เพื่อรับส่งข้อมูลจากแพลตฟอร์มIoTกับระบบSCADAหรือระหว่างแพลตฟอร์มIoTด้วยกันเองเพื่อให้ระบบควบคุมและระบบตรวจสอบสามารถทำงานครอบคลุมทุกSolutionของงานIoT/อุตสาหกรรม/วิศวกรรม

โครงสร้าง

โครงสร้างของIoTWorXแสดงได้ดังรูป ล่างสุดจะเป็นอุปกรณ์Field Deviceและแหล่งข้อมูลต่างๆนำเข้ามาสู่Solutionผ่านIoTWorX Gateway (Embedded PCหรือFanless PC หรือPC)ซึ่งมีOPC ServerและInterfaceแบบต่างๆเป็น Middlewareเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ) ถ้าจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ก็ได้เนื่องจากสามารถแสดงผลข้อมูลแบบDashboardด้วยKPIWorXให้ผู้ใช้งานดูได้ ผู้ใช้งานสามารถออกแบบรูปแบบDashboardได้ตามที่ตัวเองต้องการ แต่ถ้าหากต้องการให้IoT Gatewayรับส่งข้อมูลไปยังAzure Cloudเพื่อเป็นแหล่งรวมศูนย์ข้อมูลจากIoT Gatewayที่ต่างๆก็สามารถทำได้ ในAzureจะมีการติดตั้งGENESIS64เพื่อแสดงผล เก็บข้อมูลและงานอื่นๆเช่นAlarm, Data Bridge, Flow, Report และมีAdd-onเช่นWebHMIหรือMobileHMI เพื่อให้สามารถส่งไปแสดงผลและควบคุมจากคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์พกพา สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต แว่นอัจฉริยะเป็นต้นซึ่งเป็นClientอยู่บนสุดของภาพ

การประยุกต์ใช้

  • ใช้รวบรวมสัญญาณในโรงงานสาขาต่างๆส่งไว้ในคลาวด์เพื่อนำข้อมูลไปบริหารจัดการผ่านSCADA หรือ ERP
  • ใช้ในงาน Smart City เช่นวัดการใช้ปริมาณไฟฟ้า ประปา ระบบแจ้งเตือนFire alarm ลิฟต์ HVAC ฯลฯ
  • ใช้ในงานโทรมาตร ระดับน้ำในเขื่อน ปริมาณน้ำฝน สภาพอากาศ
  • ใช้ในงานGreen Energy เช่น Solar Farm, Wind Farm
  • ใช้ในงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขนส่งมวลชน ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบTelecommunication
  • ใช้ในงานวัดคุมต่างๆที่ต้องการความยืดหยุ่นด้านข้อมูลเพื่อนำข้อมูลจากหลากหลายแหล่งและนำไปใช้กับแพลตฟอร์มที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

การเลือกใช้IoTWorX สามารถเลือกโมดูลให้เหมาะกับงานได้ เช่น หากงานมีขนาดเล็กไม่มีการรวมศูนย์ไปยังที่ใดอีก เราสามารถใช้IoT Gatewayเท่านั้นแล้วแสดงผลบนPC, Web, Smartphone/Tablet ได้เลยผ่านเว็บหรือแอพKPIWorX เป็นต้น

 

FAQ

รูปล่างเป็นตัวอย่างงานที่มีเฉพาะIoTGatewayแล้วแสดงผลที่อุปกรณ์โมบายเลย

จากรูปล่าง เป็นตัวอย่างIoT Gateway ส่งข้อมูลไปยังApplicationอื่นเช่น MQTT Broker (เพื่อใช้ในSolutionอื่น, ไม่จำเป็นต้องส่งไปที่MS Azure/GENESIS64ก็ได้) และยังส่งไปที่คลาวด์MS Azureด้วย

This entry was posted in GEN64, Utilities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s