แนวทางการติดต่อGENESIS64 SCADAกับ Infor M3 ERP

เราสามารถติดต่อInfor M3 ERP กับ GENESIS64 SCADA ได้ 2 ช่องทางหลักได้แก่ Web Service และ ODBC ในบทความนี้ขอแนะนำแนวทางโดยใช้วิธีการแบบWeb Serviceเนื่องจากGENESIS64 SCADAสามารถติดต่อWeb Serviceได้ และWeb Serviceเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย แต่โปรดทราบว่าการดึงข้อมูลผ่าน Web Service จะเป็นลักษณะของการQueryข้อมูลที่มักจะได้ข้อมูลแบบ1แถวซึ่งประกอบด้วยหลายฟิลด์ข้อมูล ไม่ใช่การดึงข้อมูลทั้งหมดของDatabase Table กล่าวคือข้อมูลจำนวนมากจะถูกกลั่นกรองด้วยเงื่อนไขที่เราออกแบบในWeb Serviceจากนั้นจึงส่งออกมาเป็นผลลัพธ์ให้SCADAนำไปใช้งาน หากต้องการข้อมูลแบบData Table ควรใช้วิธีการแบบODBCโดยใช้Grid ViewของGENESIS64แสดงข้อมูลแบบTableได้

การสร้างWeb ServiceในInfor M3 ไม่ได้อาศัยการเขียนโค้ดใดๆ แต่ผู้ออกแบบWeb Serviceอย่างน้อยควรมีความรู้เรื่องSQL Query ตัวอย่างดังต่อไปนี้เป็นการใช้เครื่องมือชื่อEclipse IDEร่วมกับPlug-inจากInforชื่อMWS Designerซึ่งเป็นPluginสำหรับติดตั้งในEclipse IDEเพื่อใช้ในการสร้างInfor M3 Web Service ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษทั้งหมด

ตัวอย่างการติดต่อWeb Serviceด้วยGENESIS64 SCADA

Advertisement
This entry was posted in GEN64. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s