การเซตอัพOPC UAในOMRON NX102 แล้วติดต่อด้วยGENESIS64 SCADA

ฝั่ง NX102 PLC ที่จะทำหน้าที่ OPC UA Server

เอกสารการใช้งาน

 

ฝั่ง GENESIS64 SCADA ที่จะทำหน้าที่ OPC UA Client

 

สรุปหลักการ

1.ให้Export Certificateจาก Sysmac Studioออกมาใช้ในเครื่องGENESIS64 SCADA เพื่อใช้ป็นTrusted Server (VDOแรก นาทีที่ 2:55 คลิ้ก Export)

2. ในเครื่องGENESIS64 SCADA ให้นำเข้าCertificateจากข้อ1 (ตามVDOที่สอง นาทีที่ 1:49)
จากนั้นสร้าง End point พร้อมระบุ user / password เพื่อติดต่อกับ NX102 OPC UA (VDOที่สอง นาทีที่ 7:10)

3. ในSysMac Studio ให้Move CertificateของGENESIS64ที่ปรากฏเมื่อมีการติดต่อเข้ามา ให้เข้าไปในรายการ Trasted Certificate (VDOแรกนาทีที่ 6:26)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s