Monthly Archives: June 2020

The Next Level of SCADA

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ICONICS Big Data โซลูชั่นแห่งอนาคต

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SPCแบบReal-time

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ (Statistical Process Control: SPC) เป็นวิธีการควบคุมคุณภาพ ใช้วิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบควบคุมและปรับปรุงกระบวนการหรือผลลัพธ์ การใช้ SPC นำไปสู่การทำงานของกระบวนการโดยรวมที่ดีขึ้นในที่สุด ต้นทุนที่ลดลง เนื่องจากการลดความสูญเสีย / เศษวัสดุและเข้าใจรายละเอียดและความสามารถของกระบวนการได้ดีขึ้น องค์กรต่างๆคาดหวังว่า Six Sigma หรือการทำงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการผลิตหรือกระบวนการ เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงต้องการการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องและการควบคุมคุณภาพแบบเรียลไทม์ ICONICS จัดเตรียมชุดการคำนวณ SPC แดชบอร์ดพอร์ทัลเพื่อช่วยรรวจสอบคุณภาพและขับเคลื่อนการแก้ไขตามแนวโน้มของSPC เก็บข้อมูลและแสดงผลSPCเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยIconics Quality Analytix ดาวน์โหลดโบรชัวร์

Advertisement

Posted in Uncategorized | Leave a comment

สร้างระบบเก็บข้อมูลน้ำหนักจากเครื่องชั่งอุตสาหกรรมด้วยSCADA

โรงงานที่ต้องชั่งน้ำหนักและบันทึกข้อมูล สามารถใช้GENESIS32เก็บข้อมูลได้ ลักษณะงานก็อย่างเช่นต่อเครื่องชั่งอุตสาหกรรมซึ่งโดยทั่วไปมีพอร์ตซีเรียลแบบRS232หรือ485เข้ากับตัวConverterเพื่อแปลงเป็นTCPเข้าระบบEthernetและเชื่อมต่อกับSCADAดังรูป

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ตัวอย่างการควบคุมตรวจสอบแอร์สำนักงานด้วยSCADA

เราสามารถใช้SCADAตรวจสอบแสดงผลสถานะการทำงานและสามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศได้ ในตัวอย่างนี้ขอเสนอการตรวจสอบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน

Posted in Uncategorized | Leave a comment