ใช้BridgeWorX64 เป็นตัวกลางรับ/ส่งค่าจากWeb Service/MQTTกับซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์

วันก่อนเพิ่งได้รับความต้องการจากท่านที่ทำงานเกี่ยวกับระบบBASว่ามีซอฟต์แวร์BASอยู่แล้วและต้องการรับค่าจากWeb Serviceเข้ามาใช้ในซอฟต์แวร์นี้ซึ่งไม่สามารถอ่านหรือส่งข้อมูลไปยังWeb Serviceได้จะทำอย่างไร คำตอบที่ผุดขึ้นมาก็คือGENESIS64 SCADAซึ่งมีฟีเจอร์สามารถใช้เป็นตัวกลางรับส่งข้อมูลกับWeb Service, MQTT, SNMP, Modbus, OPC, OPC UA, Database ฯลฯ ได้ แต่เนื่องจากในกรณีนี้ไม่ต้องการใช้SCADAเพราะมีซอฟต์แวร์BASอยู่แล้ว จึงมีอีกคำตอบหนึ่งก็คือBridgeWorX64นั่นเองครับ

 

BridgeWorX64 มีลักษณะการทำงานเป็นTransaction Diagramเพื่อออกแบบการทำงานที่เป็นขั้นตอนแสดงได้ดังรูป เราสามารถออกแบบโดยลากวางบล็อกActivityมาต่อกันเป็นขั้นตอนการทำงาน

 

image

เราสามารถใช้BridgeWorX64 รับและส่งข้อมูลกับWeb Serviceได้ เช่นอ่านข้อมูลจากWeb Service URL แล้วตัดเอาข้อมูลที่ต้องการส่งให้อุปกรณ์PLCผ่านOPC Server หรือส่งให้อุปกรณ์ Modbus TCP/RTUเป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ในDatabaseเพื่อให้ซอฟต์แวร์อื่นๆมาอ่านไปใช้งานก็ได้ เป็นต้น  นี่เป็นเพียงความสามารถบางส่วนของBridgeWorXเท่านั้นซึ่งสามารถสั่งให้ทำงานตามระยะเวลา ตามEvent/Alarm/Conditionได้

Activity ที่สามารถทำได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับBridgeWorXดูได้ที่นี่

This entry was posted in GEN64, Utilities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s