GENESIS64 มีให้เลือกใช้ในAzure Marketplace ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งเอง

ท่านที่ต้องการใช้GENESIS64 SCADAในMS Azure cloud วันนี้ติดตั้งง่ายกว่าเดิม เพราะGENESIS64มีให้เลือกใช้ในAzure Marketplaceแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดและติดตั้งเองในMS Azure แค่เราซื้อไลเซนส์มาใส่ก็ใช้งานได้แล้วครับ ไม่ต้องซื้อและจัดหาComputerเอง สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บได้เลย

selected image

รายละเอียด ICONICS GENESIS64 ในAzure Marketplace

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s