ใช้Downtime Web Report กับ GENESIS64 SCADA

การใช้Downtime Web Report (ฟรี) กับGENESIS64 SCADA สามารถทำได้ครับ สิ่งที่สำคัญคือต้องรู้ว่าAlarmWorX64เก็บข้อมูลไว้ที่ไหน ถ้าเราไม่ได้กำหนดที่เก็บ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลชื่อ IcoUnifiedConfig ในตารางชื่อAlarmLog

ส่วนการใช้งานอื่นๆก็เหมือนเดิมครับ รับชมและดาวน์โหลดได้ที่นี่

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s