ไม่ต้องการSCADAแต่ต้องการสั่งการและรับส่งข้อมูลใช้อะไรดี

สมมุติเราใช้Kepware ถ้าเราต้องการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างPLC หรือมีการคำนวน เราอาจจะใช้ปลั๊กอินชื่อ ADVANCED TAGS ซึ่งนอกจากรับส่งข้อมูลได้แล้วยังคำนวนค่าข้อมูลเช่นAVG, MIN, MAXและการคำนวนตามที่เรากำหนดได้ด้วย แต่มีข้อแม้ว่าADVANCE TAGSใช้กับKepwareได้เท่านั้น ดังนั้นถ้าเราต้องการฟีเจอร์รับส่งข้อมูลและการคำนวนเราอาจเลือกใช้DataWorXของICONICSแทน DataWorXนอกจากจะใช้กับOPC DA Serverอะไรก็ได้ สามารสร้างการคำนวน สร้างเงื่อนไขสั่งการเช่นถ้าDIของPLC1เป็นONให้สั่งDOของPLC2ให้OFF หรือถ้าAIของPLC1ถึงระดับที่กำหนดให้Updateข้อมูลในDAtabaseเป็นต้น ยังมีฟีเจอร์ที่มากกว่าADVANCED TAGSอีกหลายอย่างเช่น OPC Tunnelerที่สามารถติดต่อOPC DA Serverผ่านระบบเครือข่ายได้ OPC Aggreationลดปัญหาคอขวด DataWorXมีModbus OPC Serverมาให้ มีDatabase OPC Serverมาให้เพื่อติดต่อMS SQL, MySQL, MS Access เป็นต้น (ADVANCED TAGต้องซื้อฟีเจอร์เหล่านี้เพิ่มอีกรวมๆหลักหลายแสนบาท) DataWorXมีActiveXให้ใช้เพื่อให้เราเขียนโปรแกรมด้วยVB, VBA, C#เพื่อสร้างApplicationอ่านเขียนข้อมูลกับDataWorXได้ ทำให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์หรือDatabaseได้ และที่สำคัญคือราคาถูกกว่า ใช้ได้ 128,000 tag


รายละเอียดและการใช้งานDataWorX

DataWorX Config Guide

image
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s