จำลองอุปกรณ์Modbusด้วยModbus Simulator

ท่านที่ต้องการหาอุปกรณ์Modbusมาเพื่อทดสอบกับโปรแกรมSCADA/HMIหรือแม้แต่กับPLCที่สื่อสารด้วยModbus ท่านสามารถใช้ModbusRSsim2เพื่อจำลองPCของท่านเป็นอุปกรณ์Mobusได้ทั้งModbus RTUและModus TCP แต่ไม่สนับสนุนModbus ASCII สามารถตั้งให้สัญญาณRegisterเปลี่ยนแปลงเอง หรือให้รอรับค่าจากแอพลิเคชั่นหรืออุปกรณ์อื่นมาสั่งงานก็ได้ ยิ่งกว่านั้นสามารถเขียนScriptแบบVBเพื่อควบคุมได้ โปรแกรมนี้ฟรี ท่านสามารถบริจาคเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้พัฒนาได้

ประโยชน์นอกจากการใช้เพื่อทดสอบโปรแกรมSCADA/HMIหรือเชื่อมต่อPLCแล้ว เรายังสามารถใช้เป็นที่พักข้อมูลระหว่างระบบต่างๆให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่ก้าวก่ายScopeงานกัน เช่นระบบAเอาข้อมูลมาพักไว้ ระบบBมาเอาข้อมูลไปใช้ เป็นต้น โดยระบบAและBไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวกัน

สามารถใช้เป็นศูนย์พักข้อมูลเพื่อประหยัดต้นทุนสื่อสาร เช่นค่าPublic IP แทนที่เดิมทีSCADAต้องอ่านค่าจากอุปกรณ์ที่ไซต์งานต่างจังหวัดต้องมีการเช่าIPในแต่ละไซต์งาน ก็เปลี่ยนเป็นให้อุปกรณ์ที่ไซต์งานส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางมาพักที่Modbus Simulatorทำให้ไม่ต้องFix IPของไซต์งาน เพราะไม่ต้องอ้างอิงIPของไซต์งาน เพราะไซต์งานเป็นผู้ส่งข้อมูล ฝั่งที่ต้องระบุIPมีเพียงที่ส่วนกลางเท่านั้น

แยกScopeงานป้องกันความวุ่นวายเรื่องความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

ดาวนโหลดModRSsim2ได้ที่นี่

การใช้งาน

หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วจะเป็นไฟล์ exe สามารถดับเบิ้ลคลิ้กเปิดได้เลย เมื่อเปิดมาครั้งแรกจะมีPopupถามจากWindowsว่าจะอนุญาตให้โปรแกรมนี้ใช้งานเครือข่ายหรือไม่เนื่องจากโปรแกรมจะใช้พอร์ต502(TCP) ให้ตอบอนุญาต และถ้าหากPCมีCOM Portให้ใช้งาน โปรแกรมก็จะมีอ็อปชั่นให้ใช้งานModbus RTU Serial Simulator และจะสื่อสารผ่านCOM PortของPCเพื่อเชื่อมต่อไปยังPCหรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ในบทความนี้จะกล่าวถึงModbus TCPเท่านั้น

หน้าตาโปรแกรมแสดงดังรูปล่าง แสดงข้อมูลของแต่ละRegister

หากต้องการให้สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติให้กำหนดจากเมนูSimulation(รูปคน)

จากเดิมที่เป็นNo animation ให้เลือก Increment WORDS และกำหนดว่าจะให้เพิ่มค่าทีละเท่าไหร่ และในแต่ละกี่รอบของการRefresh แล้วคลิ้กOK

ถ้าเราต้องการทดสอบWriteค่าจากแอพลิเคชั่นอื่นมา ขอแนะนำให้ปล่อยเป็น No animationครับ

การตั้งค่าด้านCommunication

เช่นจะใช้พอร์ตอะไร ติดต่อพร้อมกันกี่Connectionทำได้โดยเลือกเมนูรูปPort

การตั้งให้โปรแกรมทำงานอัตโนมัติ

เราสามารถตั้งให้โปรแกรมทำงานอัตโนมัติโดยใช้Task Scheduler ของWindows

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s