ติดต่อOPCด้วยVisual Studio 2019และCOPCDLL

การใช้Visual Studio 2019 ติดต่อOPC Server (OPC DA)

ก่อนอื่นให้ ดาวน์โหลดและติดตั้งCOPCDLLเวอร์ชั้นTrialจากที่นี่ จากนั้นดาวน์โหลดเทมเพลตโปรเจ็คสำหรับVisual Studio 2019จากลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเทมเพลตCOPCDLL_Test

นำไฟล์zipที่ดาวน์โหลดมาไปไว้ในโฟลเดอร์สำหรับเก็บเทมเพลตของVisual Studio 2019ที่ C:\Users\ชื่อUser\Documents\Visual Studio 2019\Templates\ProjectTemplates\

เปิดVisual Studio 2019 แล้วคลิ้กCreat a new project

ค้นหาเทมเพลตโดยพิมพ์ COPCในช่องข้อความแล้วกดปุ่มEnterบนแป้นพิมพ์ จะพบผลลัพธ์คือCOPCdlltest ให้คลิ้กเลือกเพื่อสร้างProjectด้วยเทมเพลตนี้ แล้วคลิ้กNext

ตั้งชื่อProjectแล้วคลิ้กCreate

เปิดForm1โดยคลิ้กขวาที่Form1.Designer.csเลือก View Designer

จะพบFormตัวอย่าง

เพื่อความแน่ใจว่าได้เพิ่มcopcdllเข้ามาในVisual Studioให้คลิ้กขวาที่COMแล้วเลือกAdd COM Referenceดังรูป

เลือกcopcUnlimitedแล้วคลิ้กOK

ดับเบิ้ลคลิ้ก Form1 เพื่อดูโค้ด ให้แก้ไขชื่อOPCและOPC tagตามที่เราใช้งาน

ในเทมเพลตนี้จะเป็นตัวอย่างการติดต่อKepware OPC serverและOPC tagเพียง3tag ตามรูป

ถ้าต้องการเปลี่ยนก็ให้แก้ไขที่บรรทัด copc1.tagAmount = 3;

ทดสอบRun Project

โค้ดแสดงผลค่าOPC tagเมื่อtagต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง

  private void Copc1_datChange(int tagIndex)
  {
    switch (tagIndex)
    {
      case 0:
        this.label1.Text = copc1.tgVal(0).ToString();
        break;
      case 1:
        this.label2.Text = copc1.tgVal(1).ToString();
        break;
      case 2:
        this.label3.Text = copc1.tgVal(2).ToString();
        break;
    }
  }

โค้ดปุ่มสำหรับWriteค่าจากTextBoxt1ไปยังOPC tag ที่มี Index No = 2

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    try
    {
      copc1.opcWrt(2, double.Parse(textBox1.Text));
    }
    catch (Exception er)
    {
      MessageBox.Show(er.Message);
    }
  }
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s