GENESIS64 SCADA (Advanced) : คำนวน Targetการผลิตด้วยWorkflow (เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต)

*เนื้อหาในบทความนี้เขียนขึ้นสำหรับท่านที่เข้าใจพื้นฐานการทำงานของWorkflow, UDM ในGENESIS64

เราสามารถใช้WorkflowของGENESIS64 SCADAคำนวนtargetของกระบวนการผลิตได้

เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้Targetที่คำนวนจากSCADAได้

หลักการ

  • ให้SCADAคำนวนเป้าหมายว่า ณ เวลาปัจจุบันควรผลิตได้กี่ชิ้น กี่กก. กี่เมตร ฯลฯ โดยผู้ออกแบบกำหนดจำนวน/ปริมาณที่ควรผลิตได้ต่อนาที เช่น 2 นาทีต่อชิ้น
  • ออกแบบตารางการทำงานและเวลาพักของกระบวนการผลิต(เวลาพักของคนแต่เครื่องจักรอาจกำลังทำงานอยู่)

จากรูปตัวอย่างมีการพัก 3 ช่วงย่อย ระหว่าง 12:00 – 13:00, 13:00 – 13:15, 15:00 – 15:15 และช่วงพักยาว 18:00 จนถึงรอบใหม่ของอีกวันซึ่งไม่ต้องคำนวนtargetเพิ่ม

  • ออกแบบWorflowด้วยGENESIS64

ใช้เงื่อนไขตรวจสอบเวลาปัจจุบันว่าอยู่ในช่วงทำงาน(Work)หรือเครื่องจักรพัก(ฺBreak) จากรูปล่างอยู่ในช่วง 7 โมงถึง 12.00น.หรือไม่ ถ้าใช่ก็ให้คำนวนtarget ถ้าไม่ใช่ก็ไปยังเงื่อนไขเวลาถัดไป

ถ้าอยู่ในช่วง 7 – 12.00น.
ให้คำนวนTargetดังรูปล่าง โดย st คือRegisterที่เราสร้างไว้ในUDMเพื่อกำหนดค่าเวลาเริ่มทำงานเช่นในตัวอย่างนี้กำหนดst=7(7โมง) ส่วนค่าnphคือRegisterในUDMที่ใช้กำหนดจำนวนจำนวนเป้าหมายต่อนาทีในตัวอย่างนี้ nph = 2 ดังนั้นในช่วง 7 – 12.00น. จะได้เป้าหมาย tg (target) เท่ากับ nph * ( (h-st) * 60 + m) โดย hคือชั่วโมงปัจจุบัน, m คือนาทีปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งให้OPC tagหรือRegisterในUDMก็ได้เพื่อเอาค่า targetไปแสดงผลหรือใช้งานอย่างอืน(เพื่อใช้ในAlarm Serverเมื่อจำนวนที่ผลิตจริงต่ำกว่าTarget) ในตัวอย่างนี้จะส่งค่าให้Registerชื่อtg(ในUDM)

RegisterในUDMที่เราสร้างไว้เพื่อให้สามารถกำหนดค่าผ่านหน้าSCADAได้

โดยกำหนดให้สามารถเขียนค่าได้

ช่วง 12 – 13.15 Break

ถ้าใช่ก็ให้คำนวนtarget ถ้าไม่ใช่ก็ไปที่เงื่อนไขเวลาถัดไป สูตรคำนวน target ช่วงนี้คือ nph * (12-st) * 60 เนื่องจากเวลาที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลเพราะเป็นช่วงBreak

ช่วง 13.00 – 15.00

การคำนวนช่วงนี้ใช้สูตร nph * ( (h-st) * 60 + m – 60 – 15) ที่เราต้องลบ 60 และ 15 เนื่องจากเราผ่านเวลาพักช่วงเที่ยง 60 นาที และ 15 นาทีตามลำดับ

ช่วง 15.00 – 15.15 (Break)

สูตรคำนวน target คือ nph * ( (15-st) * 60 – 60 – 15)

ช่วง 15.15 – 18.00 (ทำงาน)

ตรวจสอบเงื่อนไขเวลา

สูตรคำนวน Target nph * ( (h-st) * 60 + m – 60 – 15 – 15)

ช่วง 18.00 – 7 โมงเช้าอีกวัน

สูตรคำนวนtarget nph * ( (18-st) * 60 – 60 – 15 – 15)

การนำไปใช้งาน

เช่นหากต้องการแสดงผลค่าTargetบนหน้าGraphWorX64 ให้ตรวจสอบว่าได้StartโมดูลWork flowแล้ว

ในGraphWorXให้นำtagชื่อ LastErrorของWorkflowที่เราสร้างมาใช้งานด้วยเพื่อให้Workflowนั้นทำงาน (จะสร้างRegisterในUDMแล้วนำTagนี้มาเป็นInputก็ได้)

และแสดงTargetจากUDM


Tips:

  • การใช้งานRegisterที่ไม่ได้ติดต่อกับOPC จะไม่มีการนับtag เราจึงสามารถใช้เพื่อเก็บข้อมูลชั่วคราวเพื่อเป็นค่าคอนฟิกในโปรแกรม หรือเพื่อเป็นOutputสำหรับผลลัพธ์จากการคำนวนได้ครับ โดยSCADAสามารถเอาค่าไปใช้งานเหมือนOPC Tagได้ และสามารถแชร์ให้SCADAอื่นๆในระบบเครือข่ายได้ด้วย

มีคำถาม ข้อสงสัย โปรดติดต่อที่นี่

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s