Work from Anywhere ช่วงโควิด ด้วยSCADA

งานอุตสาหกรรมเป็นงานที่ต้องมีการตรวจสอบกระบวนการ จดบันทึก วิเคราะห์ผลและสาเหตุต่างๆ ซึ่งโดยปกติหากเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มีการรวมศูนย์สัญญาณและเก็บรวบรวมข้อมูลมาที่ระบบSCADA ก็จะต้องมีการจดบันทึก การประสานงานเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องทำงานแบบตระเวนไปทั่ว มีการพูดคุยและสั่งการ บางกระบวนการมีการทำงานของเครื่องจักรซึ่งมีเสียงดังทำให้ต้องพูดเสียงดัง เหล่านี้เป็นความเสี่ยงในช่วงโควิดไม่มากก็น้อย หากมีการรวมศูนย์ข้อมูลต่างๆมาที่ส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการด้วยSCADAจะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ยิ่งกว่านั้นจะทำให้การทำงานแบบ Work from Anywhere เป็นไปได้ และเนื่องจากโควิดจะอยู่กับโลกไปอีกนาน เราจึงต้องดำเนินการให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน

SCADA จะมีไคลเอ็นท์ที่ทำงานผ่านระบบเครือข่าย แสดงข้อมูลสำคัญต่างๆที่จำเป็นต่อการบริหารงานเช่น ผลผลิตจริงต่อเป้าหมาย ความขัดข้องที่เกิดขึ้นแยกตามกระบวนการและระดับความสำคัญพร้อมสาเหตุที่เป็นไปได้ เป็นต้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจและสั่งการ ทำงานได้บนแท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอทช์ แล็ปท็อปบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย

Instant KPIs and Alerts, Anytime, Anywhere

SCADA หลายยี่ห้อเช่น GENESIS64จากICONICS สามารถใช้งานบนอุปกรณ์VR Glassเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลParrameterที่สนใจได้อย่างใกล้ชิดในสภาวะที่ไม่สามารถใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ด สามารถสั่งการด้วยฟีเจอร์การใช้นิ้วบนอากาศ

Automation for modern manufacturers

เราสามารถออกแบบรูปแบบการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพได้ตามต้องการ เช่น แสดงข้อมูลสถานะการทำงานของกระบวนการผลิตแบบReal-time พร้อมข้อมูลสรุปจากฐานข้อมูล เป็นต้น

Standard SCADA software-ICONICS Suite™ Products Features | MITSUBISHI  ELECTRIC FA
ICONICS Solution Suite - Mitsubishi Electric Factory Automation - EMEA

แล้วเราจะเริ่มอย่างไร?

ทุกอย่างมีการเริ่มต้น SCADAก็เช่นกันต้องเริ่มต้นจากการรวมศูนย์ข้อมูลทั้งPLC/Controller/Databaseที่จำเป็นมายังส่วนกลางให้ได้ ซึ่งในระยะแรกเรามักเริ่มจากระบบที่มีความพร้อมมากที่สุดหรือสำคัญที่สุดหรือเข้าเงื่อนไขทั้งสองประการ เมื่อประสบผลสำเร็จในเฟสแรกนี้จึงจะขยายไปยังส่วนงานการผลิตอื่นๆต่อไปจนครอบคลุมซึ่งอาจใช้เวลาเร็วสุดตั้งแต่ 1 สัปดาห์(เป็นรูปร่างและมีข้อมูล) จนถึง 6 เดือน ในระยะแรก อ่านต่อ –> SCADAคืออะไรเริ่มอย่างไร และที่สำคัญการสร้างระบบSCADAให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และรวดเร็ว ควรเริ่มต้นทำด้วยบุคคลากรในองค์กรเอง ซึ่งต้องอาศัยคนที่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตนั้นๆและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ระบบSCADA(ไม่ใช่เรื่องยาก) ถ้าองค์กรณ์ขาดคนที่จะเรียนรู้ระบบSCADAก็ควรจัดหาคนเข้ามาเพิ่ม

ปัจจุบันเราสามารถส่งทีมงานไปฝึกอบรมการรวมศูยน์ข้อมูลเพื่อทำระบบSCADA (System Integration) และอบรมการใช้ซอฟต์แวร์SCADAได้ตามต้องการ เช่นการอบรมโดยทีมงานที่มีประสบการณ์จากICONICS Distributor, EDA International Ltd. ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาในการศึกษาพัฒนาระบบSCADAได้เป็นอย่างดีและทำให้ทีมงานสามารถเริ่มทำโครงงานSCADAในองคกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่่งการอบรมในช่วงโควิดนี้สามารถเลือกอบรมแบบOnlineก็ได้

MobileHMI - ICONICS India

ผลลัพธ์ของSCADA

ผลลัพธ์ที่เด่นชัดที่สุดของระบบSCADAคือ

  1. ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ต้นทุนการดำเนินงาน ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนเวลา เป็นต้น
  2. เพิ่มศักยภาพการผลิต (ผลิตได้มาก ผลิตได้คุณภาพตรงตามที่ออกแบบ)และการบริหารงานที่ดี(บนข้อมูลที่เที่ยงตรงจากSCADA ทำให้ตัดสินใจได้ดี ได้รวดเร็ว) ให้ก้าวล้ำหน้า แข่งขันได้ เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการด้วยSCADAได้อย่างยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์ ยิ่งกว่านั้นยังสามารถออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆได้ดี
  3. เพิ่มความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ เนื่องจากนักลงทุน หุ้นส่วน และลูกค้า ต่างมีความเชื่อมั่นในระบบการทำงานที่ Make Invisible Visible เที่ยงตรง รวดเร็ว ยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนและตรวจสอบได้

และที่ยิ่งกว่านั้นก็คือสามารถลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคระบาดได้ เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ด้วยระบบSCADAซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับSocial Applicationเช่น LINE และKPIWorXได้ ซึ่งมีข้อมูลแจ้งเตือนAlarmและEventที่เกี่ยวข้องพร้อมข้อมูลที่จำเป็น สามารถสนทนาอ้างอิงข้อมูลในLINEได้เลย ผู้ใช้สามารถออกแบบWeb Dashboardเองได้ด้วยKPIWorXผ่านเว็บ แท็ปเล็ต หรือสมาร์ทโฟนก็ได้ และสามารถแชร์ให้ผู้ใช้รายอื่นได้

MobileHMI on the App Store
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s