แปลงความถี่เป็นสัญญาณV/mA/Relayหรือแยกสัญญาณต่อSCADAทำอย่างไร

ยกตัวอย่างเช่นต้องการรับสัญญาญความถี่ (0 – 100kHz) แล้วส่งออกเป็น4-20mA, 0-5V ฯลฯ ก็สามารถใช้PR 4225รับสัญญาณความถี่ดังกล่าวได้ และยังสามารถแยกสัญญาณออกเป็น2ทางเพื่อนำเข้าระบบใหม่เช่นนำเข้าความถี่เดิม แล้วแยกOutput1ออกเป็นสัญญาณความถี่เพื่อเข้าระบบเดิม และOutput2เป็น mA, V เข้าระบบใหม่เป็นต้น (รุ่น 4225C) นอกจากนี้ยังสามารถต่อเข้าPLCหรือSCADAผ่านModbus RTU(ใช้PR4501ต่อเพิ่ม) ข้อมูลPR4255เพิ่มเติม

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s