ติดตั้ง Windows Authentication ใน Windows Home เพื่อติดตั้งGENESIS64 SCADA

Windows Home ที่มี IIS เบื้องต้นจะไม่มีWindows Autheticationมาให้ ซึ่งจำเป็นต่อการติดตั้งGENESIS64 SCADA ท่านสามารถติดตั้งWindows Authenticationด้วยขั้นตอนดังนี้

เปิดไปที่ C:\Windows\servicing\Packages ค้นหาด้วยคำว่า IIS จะเจอPackageดังรูป

จากรูปให้คัดลอกชื่อไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบ Microsoft-Windows-IIS-WebServer-AddOn-2-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.xxxx.xxx.mum (นามสกุลmum) xxxx.xx จะเป็นหมายเลขเวอร์ชั่นซึ่งแต่ละPCอาจจะแตกต่างกัน

ให้ทำการติดตั้งแพกเกจผ่านCommand Promptด้วยคำสั่ง (ให้เปลี่ยนxxxx.xxxเป็นเวอร์ชั่นของไฟล์ของเรา)

dism /online /norestart /add-package:%SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-IIS-WebServer-AddOn-2-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.xxxx.xxx.mum

เช่น

dism /online /norestart /add-package:%SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-IIS-WebServer-AddOn-2-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.16299.15.mum

แล้วค่อยทำการติตตั้ง Windows Feature

Turn Windows features on or off > Internet Information Services > World Wide Web Services > Security

Windows Home เหมาะกับงานStand Alone SCADA หรือมีSCADA Clientไม่เกิน 10 Client เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานแบบServer

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s