รวมศูนย์โรงงาน ไซต์งาน ด้วยGENESIS64 MQTT SCADA เพิ่มศักยภาพ ลดภาระ ลดต้นทุน

MQTTได้รับความนิยมใช้ในงานสื่อสารอุตสาหกรรม วิศวกรรม มากขึ้นเนื่องจากโครงสร้างการทำงานที่ง่ายและเอื้่อต่อการรวมศูนย์ข้อมูลจากอุปกรณ์IoT/IIoTต่างๆ ใช้พลังงานน้อย ความเร็วใช้ได้ แต่เนื่องจากภาระด้านการโปรแกรมและความสามารถในการเปรียบเทียบเงื่อนไขเช่นการอ่านเขียนข้อมูลสองทางระหว่างCenterและโหนดต่างๆกลับมายังอุปกรณ์ยังมีความไม่สะดวก จึงมักใช้MQTTเพื่อส่งข้อมูลมาที่Center ส่วนงานที่จำเป็นต้องอ่านเขียนข้อมูลสองทางจะโปรโตคอลหลักอื่นๆแทน ปัจจุบันGENESIS64 SCADAมีความสามารถขยายวงออกไปจนครอบคลุมงานIoT, IIoTที่ใช้MQTTด้วย สามารถใช้ในการอ่านเขียนโดยไม่ต้องมีภาระด้านการโปรแกรมที่ไม่สะดวกอย่างที่ผ่านมา

การรวมศูนย์ทั่วไป

การรวมศูนย์ทั่วไปที่จำเป็นต้องมีความเร็วสูงและอ่านเขียนสองทางเช่นสั่งงานอุปกรณ์จากระบบSCADA ยังใช้OPC DA, OPC UA เป็นหลัก ต้องFix IP ต้องForward Port เป็นต้น ทุกไซต์รวมทั้งCenter

การรวมศูย์แบบ GENESIS64 MQTT

การรวมศูยน์แบบ GENESIS64 MQTT สามารถอ่านเขียนข้อมูลสองทางได้เช่นเดียวกับโปรโตคอลหลักแบบอื่นผ่านlocal Siteที่ใช้GENESIS64ติดต่อกับ PLC/OPC/Database ฯลฯในโรงงาน ฟาร์ม หรือไซต์งาน รวมทั้งอุปกรณ์IoT/SNMP/WebServiceต่างๆ ข้อดีคือนอกจากไม่ต้องFix IPที่Local Siteแล้ว ยังไม่มีภาระในการเขียนโปรแกรมเมื่อเทียบกับMQTT Solutionทั่วไป สามารถใช้งานเชื่อมต่อPLC/Controllerได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกการสื่อสารMQTTแบบBinaryหรือJSONได้อีกด้วย (JSONจะแสดงข้อมูลที่อ่านเข้าใจได้ แต่BINARYไม่สามารถอ่านได้เหมือนTextทั่วไปจึงปลอดภัยกว่าในกรณีข้อมูลค่อนข้างเป็นความลับ) สามารถใช้Solutionนี้แปลงข้อมูลจากProtocolเดิมเป็นMQTTเพื่อเชื่อมต่อกับPlatform IOTต่างๆได้ ไม่จำเป็นต้องส่งให้GENESIS64 SCADAเท่านั้นครับ

สนใจเรื่องรวมศูนย์SCADAแบบMQTTด้วยICONICS GENESIS64 SCADA ติดต่อผ่านเมนูด้านบนได้เลยครับ เราบริการงานด้านนี้มากว่า20ปี

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s