การติดตั้ง Critical Fixes Rollup 1 สำหรับGENESIS64 10.97.1

การติดตั้งตัวแก้ไขปรับปรุงนี้สำหรับGENESIS64 10.97.1เท่านั้นไม่สามารถใช้กับ10.96, 10.97.0 ได้

ดาวน์โหลด 10.97.1 Critical Fixes Rollup 1

หลังดาวน์โหลดให้ทำการMountแล้วเปิดไปที่Folderชื่อ10.97.1 Critical Fixes Rollup 1 (Main)

คลิ้กขวาที่ setup.exe เลือก Run As Administrator

คลิ้ก Install

คลิ้ก Yes เพื่อ Restart หรือ Noเพื่อRestartเอง

หลังRestartแล้วให้Moutกลับมาที่Folderเดิมแล้วคลิ้กขวาRun As Administratorที่ไฟล์ setup.exeอีกครั้ง จะพบหน้าต่างWelcome ให้คลิ้ก Next

หน้าLicense Agreement เลื่อนScroll barลงมาจนสุดเพื่ออ่านข้อกำหนด แล้วเลือกI accept … แล้วคลิ้ก Next

คลิ้ก Next

คลิ้ก Install

รอหน้า Setup Status ทำงาน

หลังเสร็จสิ้นสามารถเลือก Yes เพื่อ Restart หรือ No เพื่อRestartเองภายหลัง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s