โชว์ Diagram จาก Database ในSCADA ง่ายฝุดๆ

เราสามารถแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลในรูปแบบDiagramบนSCADA “GEMESIS64” ด้วยวิธีที่ง่ายฝุดๆดังนี้

  1. สร้างการเชื่อมต่อDatabaseกับWorkbenchให้เรียบร้อย (ในที่นี้จะใช้ตัวอย่างส่วนติดต่อDatabaseที่มีมาให้แล้วในGENESIS64ชื่อNorthwindเพื่อความสะดวกของเราจะได้ไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อใหม่)

2. เปิดGraphworXขึ้นมาแล้ววางData Diagramลงไป

3. คอนฟิกData Diagramให้ติดต่อกับฐานข้อมูลโดยคลิ้กConfigure หรือดับเบิ้ลคลิ้กที่Data Diagramโดยตรงก็ได้

เลือกData Sourceที่ต้องการข้อมูลโดยเลือก My Computer > Data Connectivity > Database > SQL Server > NorthWind > DatacSource และDataSorceชื่อReviews ซึ่งเป็นข้อมูลตัวอย่างติดตั้งมาพร้อมกับGENESIS64 จากนั้นคลิ้ก OK

ที่แท็ป FIELDS ให้เลือกฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการ ในที่นี้จะมีมาให้แล้ว คือฟิลด์ชื่อ Restaurant, Magazine และ Score (เป็นตัวอย่างข้อมูลการให้คะแนนร้านอาหารจากนิตยสารต่างๆ ก็จะมีฟิลด์ชื่อร้าน ฟิลด์ชื่อนิตยสาร และฟิลด์คะแนน) ถ้าเราต้องการเพิ่มฟิลด์อื่นๆจากตารางข้อมูลในฐานข้อมูลเข้ามาอีกก็คลิ้กปุ่ม+ด้านขวาได้ แต่ตัวอย่างนี้เอาแค่นี้ก็พอ

ที่แท็ป BINDINGS จะเป็นส่วนกำหนดว่าฟิลด์ไหนอยู่แกนอะไร ในที่นี้เราจะใช้Restaurantเป็นแกนX(Column) ใช้Magazineเป็นแกนY(Row) และScoreเป็นค่าข้อมูล(Value)

ที่แท็ปCOLOR AXIS สามารถกำหนดสีของข้อมูลได้ เช่นค่าน้อยๆให้เป็นสีส้มอ่อน ค่ามากๆให้เป็นสีส้มเข้มดังรูป

คลิ้ก OK แล้วลองเข้าRuntimeดูผลลัพธ์จะได้ดังรูป

เท่านี้ก็จะได้Data Diagramไปใช้แสดงผลในงานต่างๆ ใช้ได้ทั้งแบบDesktopและแสดงผลผ่านเว็บ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s