หลังติดตั้ง CFR 2 สำหรับ GENESIS64 10.97 แล้วติดรูปกุญแจ

หลังติดตั้ง Critical Fixed Rollup 2 สำหรับ GENESIS64 10.97.1 อาจพบรูปกุญแจดังนี้

ให้ตรวจสอบServiceชื่อ ICONICS Framework อาจจะไม่Start ให้คลิ้กขวาเลือก Start

และ Service ชื่อ ICONICS Workbench Configuration Service ให้คลิ้กขวาเลือก Start

และ Start Serviceชื่อ ICONICS License Service

Service อื่นๆที่อาจจะไม่Startเช่นกันให้ทำการStartก็คือ

ICONICS Classic OPC Point Manager
ICONICS GridWorX Point Manager

และServiceที่เกี่ยวข้องกับโมดูลที่เราใช้งาน

สาเหตุก็เนื่องมาจากโปรแกรมติดตั้งCFRของICONICSทำการStopการทำงานของServiceต่างๆเหล่านี้เพื่อทำการอัพเดท แต่ไม่ได้สั่งให้Start (ICONICSควรปรับปรุงเรื่องนี้)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s