แปลงโปรโตคอลเป็น API REST (Protocol to REST Converter)

หากต้องการแปลงข้อมูลจากPLCเป็นAPIเพื่อให้แอพภายนอกหรือIoT Solutionเรียกใช้ เช่น กรณีPower BIหรือ .Net, Java, php เรียกใช้งานข้อมูลเหล่านั้นได้ สามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น

  • ใช้Kepware IoT Gateway
    Kepware IoT Gateway สามารถส่งออกข้อมูลจากKepware KEPServerExซึ่งเป็นOPC Serverออกไปในลักษณะแบบ REST Client PUT/POST หรือ REST Serverเพื่อบริการข้อมูลแก่REST Client ได้ โดยแอพพลิเคชั่นหรือIoT Solutionต่างๆสามารถเรียกใช้งานได้
    นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกข้อมูลแบบMQTTไปยังMQTT Brokerได้ ซึ่งมีความสะดวกมากกว่าในกรณีที่กังวลเรื่องระดับความปลอดภัย เนื่องจากREST ServerของKepwareหากต้องการความปลอดภัยจะต้องอาศัยSSLและCertificateที่ต้องจัดการ ในขณะที่MQTTlสามารถจัดการความปลอดภัยได้ที่MQTT Broker
  • ใช้GENESIS64 SCADA
    สามารถส่งออกข้อมูลจากOPC DA, OPC UA, OPC HDA Hyper Historian ออกมาเป็น MQTT และ REST Client PUT/POST ได้ เช่นเดียวกัน โดยทางฝั่งแอพลิเคชั่นที่ต้องการข้อมูลจากGENESIS64ไปใช้งานก็สามารถดึงข้อมูลจากGENESIS64ผ่านREST APIได้เช่นกันทั้งแบบPOST/GETและยังสามารถWriteข้อมูลกลับเข้ามาด้วย หรือจะใช้MQTTก็ได้โดยมีMQTT Brokerเป็นตัวกลาง การจัดการด้านความปลอดภัยสามารถทำได้ทั้งสองกรณี

ส่วนเราจะแปลงโปรโตคอลอะไรก็สามารถเลือกOPC ServerสำหรับPtotocolนั้นๆได้ตามต้องการ หากเป็นโปรโตคอลที่มีอยู่ในGENESIS64อยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อOPC Serverเพิ่มเช่นต้องการแปลงจากOPC UA/OPC DA, Modbus, BACNet, SNMP, MQTT, Databaseเป็นREST API

EDA International Ltd. สนับสนุนและจำหน่ายKepwareและGENESIS SCADAมาอย่างยาวนาน สอบถามและขอราคาได้จากลิงค์ “ติดต่อ”

ตัวอย่างการแปลงโปรโตคอลส่งออกเป็น API REST Web service ด้วยKepware (แต่ถ้าต้องการส่งออกเป็นMQTTให้ดูVDOนี้)

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s