รวมศูนย์SCADA แบบลดต้นทุนค่าIP

ปกติแล้วการรวมศูนย์SCADAสาขาต่างๆมายังส่วนกลางจะเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเช่าIPต่อเดือนทำให้ค่าใช้จ่ายปกติมีต้นทุนสูง แต่ด้วยความสามารถของICONICS GENESIS64 SCADA ทำให้การรวมศูนย์ไม่จำเป็นต้องเช่าIPแบบFixed IP Address ที่สาขาต่างๆสามารถใช้Dynamic IPได้ ทำให้ต้นทุนลดลงเป็นอันมาก

จากรูป GENESIS64 (Local Site) ซึ่งเป็นSCADAอยู่ฝั่งสาขาจะทำการส่งข้อมูลไปยังSCADA Server(GENESIS64เช่นกัน) ทำให้SCADA Serverสามารถอ่านและเขียนข้อมูลกลับไปยังสาขาและสามารถBrowseข้อมูลต่างๆตามต้องการทั้งOPC DA, OPC UA, OPC HDA, OPC AE, Database, Register, Expression ฯลฯได้โดยที่สาขาไม่ต้องเช่าFixed IP Address มีเพียงที่SCADA Serverที่ส่วนกลางเท่านั้นที่ใช้Fixed IP

ด้วยหลักการนี้ทำให้ไม่ต้องมีภาระการเปิดPortและForward Portที่ฝั่งสาขาตามไปด้วย เพราะSCADA Serverไม่ต้องมาRequestข้อมูลในตอนเริ่มต้น แต่เป็นฝั่งสาขาที่จะส่งข้อมูลไปให้อัตโนมัตินั่นเอง ซึ่งจะเป็นการInitialให้เกิดการติดต่อทำให้Serverสามารถอ่านเขียนข้อมูลของLocal Siteได้ สามารถดูHistory Data(AlarmLog, HyperHistorian, OPC HDA, Database)และReal Time Data(OPC DA, OPC AE, Modbus, BACNet, Register, Expression, SNMP, IoT, Web Service, ฯลฯ)ได้เลย GENESIS64จากหลายๆLocal Siteสามารถส่งข้อมูลไปยังSCADA Serverเดียวกันได้

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s