การรันExcelด้วยสิทธิ์Administratorอัตโนมัติ

บางครั้งเราจำเป็นต้องรันExcelด้วยสิทธิ์Administratorเช่นเพื่อมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลต่างๆหรือเข้าถึงแอพลิเคชั่นอย่างOPCเป็นต้น การเซตให้Excelรันด้วยสิทธิ์Administratorทำได้ดังนี้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s