การเซตExcelอนุญาตให้Macroทำงานได้

เปิดExcel คลิ้กขวาที่ Customize Quick Access Toolbar เลือก Customize Ribbon…

ที่แถบTrust Center คลิ้ก Trust Center Settings…

กำหนดว่าPathที่เก็บไฟล์ที่เราเชื่อว่าปลอดภัยอยู่ที่ไหนดังรูป

เซตอนุญาตให้ใช้MacroและActiveX

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s