GENESIS64 SCADA : ส่งค่าระหว่างProcessPointไม่ใช้Script

GENESIS64มีGraphWorXและScriptWorXที่สามารถใช้Scriptได้ แต่ส่วนใหญ่แทบไม่จำเป็นเลยหากต้องการควบคุมงานต่างๆของSCADAเพราะมีฟังก์ชั่นที่เพียบพร้อมแล้ว บทความนี้จะแสดงตัวอย่างการส่งค่าจากProcessPointหนึ่งไปยังDataSourceของProcessPointตัวอื่นเมื่อค่าของProcessPointต้นทางมีการเปลี่ยนแปลง

ในGraphWorX64สร้างProcessPointสองตัวแล้วลิงค์กับOPC Tagที่ต้องการให้เรียบร้อย

เราจะส่งค่าProcessPointตัวแรกซ้ายมือไปยังDataSourceของProcessPointขวามือ

เลือกProcessPointซ้ายมือ แล้วไปที่Runtime – Event Commands เปลี่ยนEnableEventCommandsเป็น TRUE แล้วคลิ้ก … ข้างEventCommandsเข้าไป

เมื่อหน้าต่าง Configure Commands for Events ปรากฏขึ้นมา เลือกEventเป็น DataUpdatedเพื่อให้ทำงานเมื่อข้อมูลมีการอัพเดท แล้วคลิ้ก + เพื่อสร้างCommand เลือก Write Value แลัวระะบุว่าจะเขียนไปที่ PointNameของ ProcessPointขวามือ เลือกData Typeให้เหมาะสม แล้วระบุค่าที่จะส่งไปซึ่งคือค่าของProcessPointนี้ได้แก่ {{@@dynamic.datasourcevalue}} (ข้อดีคือแม้เราจะเปลี่ยนData SourceของProcessPointก็จะยังมีการอ้างอิงได้เหมือนเดิม)

{{@@dynamic.datasourcevalue}}

{{@@dynamic.datasourcevalue}} จะหมายถึงค่าValueของDataSourceของProcessPointนี้ ดังนั้นถ้าค่ามีการอัพเดทก็จะส่งค่าไปยัง PointNameที่เราระบุข้างต้นของอีกProcessPoint

ประโยชน์ของEventในGraphWorXนี้ก็จะช่วยให้สามารถรับส่งค่าภายในGraphWorXเองไม่ต้องไปสร้างRegisterในUDMและทำงานตามEventเท่านั้นซึ่งจำเป็นสำหรับหลายๆสถานการณ์ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขก่อนการส่งได้ด้วยเช่นถ้าค่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้จึงค่อยส่ง(ใช้Batch Command)เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างFlowการทำงานภายในGraphWorXได้

ซื้อ OPC / SCADA ที่ www.eda.co.th ประสบการณ์สนับสนุนSCADAองค์กรทั้งในและต่างประเทศกว่า20ปี

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s