Author Archives: yes5

GENESIS SCADA: ผลิตช้าให้แจ้งเตือน

ถ้าสัญญาณ(ไม่ว่าจะจากDatabase/OPC)เปลี่นแปลงช้า ให้GENESIS SCADAแจ้งเตือน หลักการนี้สามารถนำมาใช้กับงานที่ต้องการให้มีการทำงานอย่างสม่ำเสมอเช่น หารผลิตสินค้า การตรวจสอบนับจำนวน ฯลฯ เช่นต้องการให้ผลิต1ชิ้นต่อ30วินาที ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนชิ้นส่วนที่ผลิตในช่วง3วินาทีก็ให้SCADAแจ้งเตือน(PLCส่งจำนวนชิ้นส่วนที่นับได้มาให้SCADA) Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การเก็บข้อมูลในSQLที่กำหนดรูปแบบเองด้วยSCADA

เนื่องจากผู้ใช้หลายท่านต้องการเก็บข้อมูลจากSCADAไว้ในSQLทั้งMS SQLและMySQLในรูปแบบที่กำหนดเอง(รูปแบบตาราง) บทความนี้จึงขอแสดงลิงค์วิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าว

Posted in Uncategorized | Leave a comment

IoT Gateway: เก็บข้อมูลPLC/RTUส่งให้SQL Serverผ่านเน็ต

IoT Gatewayทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากกระบวนการผลิต PLC/RTU/Controller แล้วส่งให้MS SQL Serverอัตโนมัติ เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ เมื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม IoT Gatewayจะเก็บข้อมูลไว้ในตัวเอง เมื่อสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็จะส่งข้อมูลให้SQL Serverต่อไป

Posted in Uncategorized | Leave a comment

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างPLC/Controllerผ่านOPCไม่ต้องมีSCADA

เราสามารถใช้OPC Serverซึ่งมีชื่อว่าDeviceXPlorer OPC Serverเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างPLC/Controller/RTU/Temperature Controller/Power Meter ฯลฯ ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้SCADAมาเป็นตัวควบคุม ทำให้สามารถบริหารจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติที่ต้องอาศัยการทำงานที่สัมพันธ์กันโดยอาศัยข้อมูลระหว่างกันได้ในต้นทุนต่ำ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS64 SCADA: สร้างDowntimem KPIง่ายๆแสดงผ่านเว็บ

สร้างSCADA Displayด้วยGENESIS64 SCADA MobileHMIแสดงผ่านเว็บ แสดงค่าKPIคำนวนจากDowntimeเพื่อแสดงว่าเครื่องจักรหรือไลน์การผลิตใดมีค่าDowntimeเท่าใด มากกว่าที่ยอมรับได้หรือไม่

Posted in Uncategorized | Leave a comment

แนวทางการติดต่อGOT1000/2000 HMIก้บGENESIS SCADAโดยตรง

GOTจากMitsubishiที่มีพอร์ตEthernetหรือซื้อEthernet Moduleมาต่อเพิ่มได้จะสามารถต่อกับGENESIS SCADAได้โดยตรงผ่านModbus TCP Protocol บทความนี้จะแสดงแนวทางการติดต่อเพื่อนำค่าของPLC/RTUที่ต่อกับGOT HMI Panelมาใช้งานบนGENESIS SCADA

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MS SQL Insert Trigger

ตัวอย่างTriggerเพื่อInsertข้อมูลจากตาราง tmp ไปยังตารางในMS SQLที่ต้องการ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Solution สำหรับงานPrevent Maintenance

โรงงานและองค์กรที่ต้องการโซลูชั่นระบบSCADAเพื่อการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหาความขัดข้องและเพิ่มศักยภาพการผลิตที่ให้SCADAแจ้งเตือนเมื่อเครื่องจักรทำงานถึงระยะเวลาที่ต้องบำรุงส่วนต่างๆโดยนับจากเวลาการทำงานจริงของเครื่องจักรนั้นๆ ท่านสามารถใช้GENESIS Prevent Maintenance Solutionเพื่ิอรับสัญญาณจากเครื่องจักรได้ แม้ว่าจะมีPLCอยู่ก่อนหรือไม่ก็ตาม

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Solutionเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรแบบต้นทุนน้อย ทำDataLogและReport

หลายโรงงานและหลายอค์กรต้องการเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรผ่านPLC/Controlleer/Sensor/Transmitter/RTU ฯลฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ตรวจสอบ บทความนี้จะแสดงแนวทางเพื่อสร้างDataLogและReportด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กรณีศึกษาGENESIS SCADA: สนามแข่งฮอกกี้ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใช้GENESIS32

Ondrej Nepela Stadiumในสโลวาเกียใช้GENESIS32 SCADAควบคุมตรวจสอบกระบวนการHVAC, ระบบควบคุมความเย็นสนามแข่ง(Rink cooling technology), Emax Management System และระบบปรับแสงSkylights ซึ่งสเตเดียมแห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้กว่าหนึ่งหมื่นคน รายละเอียด

Posted in Uncategorized | Leave a comment