Author Archives: yes5

LINE Alarm Toolkit FAQ

1. ส่ง AlarmจากAlarm ServerของSCADAยี่ห้อใดได้บ้าง ยี่ห้อใดก็ได้ที่เป็น OPC AE ทั้งแบบ Local และRemote server ในGENESIS32จะมีAlarmWorXทำงานเป็นOPC AE Server 2. ถ้าไม่มี Genesis32จะใช้งานได้ไหม ไม่ได้ 3. กรณีOPC AE Serverตั้งอยู่คนละคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย จะติดต่ออย่างไร ติดตั้งGenbrokerฟรีในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นที่มีOPC AE แล้วเพื่อให้LINE Alarmเรียกใช้งานได้ ดูตัวอย่างการคอนฟิก 4. จำกัดจำนวน Alarmหรือไม่ ไม่จำกัด 5. ถ้ามีAlarm Serverหลายตัวจะทำอย่างไร เปิดใช้งานLINE Alarm Toolkitหลายๆไฟล์(Save Asต่างชื่อกัน) แต่ละไฟล์ติดต่อAlarm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SCADAทำสเกลค่าจากอุปกรณ์ได้ที่ไหนบ้าง

บางครั้งเราจำเป็นต้องทำสเกลของค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์เพื่อให้ได้ความหมายตรงกับที่มนุษย์ต้องการ ยกตัวสอย่างเช่นค่าจากTransmitterส่งออกมาเป็นค่า 4-20mA เข้ามาให้PLCแล้วPLCส่งต่อให้SCADAในรูปตัวเลข 0 – 4695 (กรณีความละเอียดInput 12 บิต) เราก็จำเป็นต้องเสกลค่าว่า 0 หมายถึงค่าเท่าใด และ 4695 คือค่าเท่าใด เช่นเป็นค่าจากตัวTransmitterวัดอุณหภูมิ 0 – 1000 องศาก็จะต้องทำเสกลออกมาในช่วง 0 – 1000 เป็นต้น

Posted in Uncategorized | Leave a comment

20เหตุผลที่ทำให้GENESIS64คือSCADAที่คุณต้องการ

มาดูเหตุผลหลัก20ข้อที่ทำให้GENESIS64เป็นSCADAที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรม

Posted in Uncategorized | Leave a comment

วิเคราะห์สาเหตุความขัดข้องด้วยGENESIS SCADA

เมื่อเกิดความขัดข้อง เราต้องการทราบสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดความขัดข้องนั้นเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและหาวิธีดำเนินการเมื่อความข้องข้องเกิดขึ้น SCADAอย่างGENESIS32และGENESIS64สามารถแจ้งเตือนและเก็บข้อมูลความขัดข้องต่างๆ(ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้)เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และเมื่อวิคราะห์แล้วค่อยนำผลไปใช้ในการบริหารจัดการต่อไป

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS32 SCADA : ส่งAlarmไปที่Mi Band 3อย่างไร?

ถ้าต้องการส่งข้อความแจ้งเตือนจากGENESIS32 SCADA( จากโมดูลAlarm)ไปที่Mi Band 3 ซึ่งเป็นSmart WatchของXiaomi ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ดาวน์โหลด LINE Alarm Toolkit สำหรับ GENESIS32 SCADA มาใช้งาน ดาวน์โหลดLINE Alarm Toolkitพร้อมคำแนะนำการใช้ 2. คอนฟิกMi Band 3 ให้รับการแจ้งเตือนผ่านLINE ชมVDOการคอนฟิก

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS32 SCADA : เก็บข้อมูลTrendให้เยอะและนานได้อย่างไร

GENESIS32 SCADAมีโมดูลเก็บข้อมูลกราฟTrendชื่อว่าTrendWorX32ที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ในDatabaseแล้วแสดงผลย้อนหลังได้(Real Timeก็ได้ ไม่ต้องเก็บในDatabase) บทความนี้จะแนะนำวิธีการเก็บข้อมูลให้นานและเยอะที่สุด

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LINE Alarm Toolkit 1.02 : เพิ่มHelp Text

เมื่อเกิดalarmขึ้นและGENESIS32 SCADAส่งข้อความแจ้งเตือนทางLINE App ผู้ใช้อาจต้องการแนวทางการแก้ไขของalarmนั้นๆ ดังนั้นผู้พัฒนาจึงเพิ่มHelp TextของระบบAlarmไว้ในLINE Alarm Toolkit 1.02ด้วย

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SCADAลดภาวะโลกร้อนได้

ภาวะโลกร้อนสร้างผลกระทบด้านลบต่อการดำรงชีวิตมากมาย ทำให้มนุษย์และสัตว์มีความยากลำบากทั้งการดำรงชีวิต เศรษฐกิจและสุขภาพ พืชเจริญเเติบโตยากมีผลต่อปริมาณอาหารที่ผลิตได้ เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีขึ้น การลดผลกระทบนี้มีความเร่งด่วนมากกว่าที่คิด SCADAเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ลดปัจจัยการเพิ่มขึ้นของภาวะโลกร้อนได้

Posted in Uncategorized | Leave a comment

สร้างSCADAด้วย COPC DLL บน Excel

Image | Posted on | Leave a comment

COPC32 : ตัวอย่างเขียนค่าไปยังOPCด้วยSlider/TextBox

Requirement ติดตั้งKepware KepserverEx OPC Server เพื่อทดสอบร่วมกัน ติดตั้งCOPC32 ดาวน์โหลดไฟล์

Posted in Uncategorized | Leave a comment