เรื่องน่าสนใจ

ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านSCADA/IoTทำให้องค์กรยืนหยัดอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพในการแข่งขันสูง


LINE Alarm Toolkit

Toolkitที่จะทำให้GENESIS32 SCADAส่งAalrmจากAlarmWorXทางLINE Appได้ ทำให้ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับทราบAlarmได้สะดวกผ่านLINE App โดยแสดงเวลาที่เกิดAlarm ข้อความแจ้งเตือน ค่าของสัญญาณ Area

บทความล่าสุด

สอนGENESIS32 SCADA

สร้างSCADAด้วยVB/C#/Excel

สอนGENESIS64 SCADA

สร้างระบบReportผ่านเว็บ

บทความในแต่ละเดือน

Advertisement