ตัวอย่างScriptสำหรับDeviceXPlorer OPC: ควบคุมPLCตามเงื่อนไข

 

local tag2 = @t("Mod1.D0001");


if (@t("SYSTEM.GW0").Value > 100) then

		tag2.Value = 2;

elseif (@t("SYSTEM.GW0").Value > 50) then

		tag2.Value = 1;

else

		tag2.Value = 0;
end

ชมVDO

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ติดต่อ GOT1000 GOT2000 กับ SCADA ผ่านOPC Server

GOT1000 Series Product List Human-Machine Interfaces(HMIs)-GOT ... เราสามารถติดต่อTouch Panel GOT1000และGOT2000กับSCADAผ่านOPC Serverได้โดยใช้ DeviceXPlorer OPC Server โดยรุ่นที่ใช้ได้คือ GT25 Model, GT27 Model, GT16 Model, GT15 Model, GT14 Model, Handy GOT, A900 Series โดยทั้งหมดสื่อสารผ่านEthernet

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ต่อNB-IoTกับGENESIS64 SCADA

เราสามารถเชื่อมต่อแพลตฟอร์มNB-IoTกับ GENESIS64 SCADA เพื่อให้สามารถใช้ฟีเจอร์ของSCADAในการบริหารจัดการและตรวจสอบซึ่งมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ช่วยลดต้นทุนและความยุ่งยากในการพัฒนา อีกทั้งสามารถนำไปต่อยอดใช้กับแอพลิเคชั่นอื่นๆได้ดีกว่าตั้งแต่ระบบขนาดเล็กจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่


image

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS32 SCADA : เริ่มการทำงานของ Tremd Log และ Trend Report อัตโนมัติพร้อมWindows

เราสามารถให้ TrendWorX Logger และ TrendWorX Report ทำงานอัตโนมัติพร้อมWindows ดังนี้

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DataWorX คุ้มค่าเกินราคาทั้ง OPC DataLog, OPC Tunneller, OPC Bridge, OPC Calculator/Expression

image

DataWorXคือหนึ่งในซอฟต์แวร์อรรถะประโยชน์ของICONICSที่หน่วยงานชั้นนำเลือกใช้ทั้งงานระบบอาณัติสัญญาณ ระบบที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหลากหลายเวนเดอร์หรือหลากหลายแพลตฟอร์ม เนื่องจากสามารถลดต้นทุนของโครงการลงได้

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment