แก้งานผ่านเครือข่ายไม่ต้องติดตั้งGENESIS64 SCADAก็ทำได้

ถ้าไม่ต้องการติดตั้งGENESIS64 SCADAในคอมพิวเตอร์ของเรา เราก็สามารถแก้ไขงานที่อยู่ในเครื่องSCADAผ่านระบบเครือข่ายEthernetหรือInternetก็ได้ เรื่องจากมีเครื่องมือแบบเว็บในใช้จัดการงานทั้งแก้ไขสร้างไฟล์ใหม่หรือแม้กระทั่งคอนฟิกูเรชั่นต่างๆ

image

Continue reading

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

ติดต่อMitsubishi Q PLCกับGENESIS SCADAผ่านModbus RTU

image

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ICONICS Modbus OPCทำRedundancyให้อุปกรณ์ได้

นอกจากจะมาพร้อมICONICS GENESIS32 และ GENESIS64 SCADA โดยไม่ต้องซื้อOPC Serverเพิ่มแล้ว ยังสามารถทำRedundancyกับอุปกรณ์Modbus ได้อีกด้วย ทำให้ผู้ใช้ประหยัดสองต่อ ระบบมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้น

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสร้างMS SQL LoginแบบSQL Authentication

การสร้างMS SQL LoginแบบSQL Authenticationเพื่อประโยชน์ในการติดต่อโดยไม่ใช้Windows Authentication

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS SCADA ติดต่อ ioLogik Ethernet Remote IO

การติดต่อMoxa ioLogikรุ่นEthernetกับGENESIS SCADA

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS64 SCADA: Pack Projectไปใช้ในเครื่องPCอื่น

การPack Projectเพื่อรวบรวมคอนฟิกที่เราทำไว้ในWorkbenchไปใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

COPC32/COPCDLL OPC Data on Event

In this article, I will show how to use OPC Data event to control something. For example, doing some operation if value of specified OPC Tag changed.

Continue reading

Posted in COPC | Leave a comment

COPC DLL : Detect if specified OPC tag’s value changed

You can detecting if specified OPC tag’s value changed by ‘tagIndex’ in event ‘datChange’.  Event ‘datChange’ will retun index number of OPC tag that having value changed. We  can use this in our code for comparision.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

COPC DLL VB.Net Code Example

This is example code of COPC DLL on VB.Net

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS32 SCADA : รีเซตTotalizerอัตโนมัติตามระยะเวลา

image

จากรูปเป็นตัวอย่างการรีเซตTotalizerอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนด(ในตัวอย่างกำหนดไว้ที่ 2 นาที)

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างสำหรับGENESIS32 9.5

หากต้องการเปลี่ยนระยะเวลา ให้กดปุ่ม Ctrl + F11 ขณะที่อยู่ในโหมดConfigure จะพบScriptของTimerดังรูป ให้เปลี่ยนค่าคงที่จาก2เป็นค่านาทีที่ต้องการ เช่นหากต้องการให้รีเซตทุก 5 นาทีให้เปลี่ยนเป็น 5

image

Posted in Uncategorized | Leave a comment