Monthly Archives: May 2012

COPC dll TESMA

Posted in Uncategorized | Leave a comment

คลาวด์คืออะไร

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Go-Global คลาวด์ช่วยผู้นำด้านการสื่อสารของโลกเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

Alcatel-Lucent ใช้ Go-Global เพื่อใช้งานแอพลิเคชั่น Unix และ Windows จากส่วนกลาง Company Profie : สำนักงานใหญ่ในฝรั่งเศสของ Alcatel-Lucent บริษัทธุรกิจสื่อสารระดับโลก ความต้องการ : ต้องการใช้งานแอพลิเคชั่นจัดการระบบเครือข่าย Unix และ Windows จากส่วนกลาง โซลูชั่นของ Graphon : ใช้ Go-Global เพื่อเรียกใช้แอพลิเคชั่นของ Unix และ Windows ที่ส่วนกลาง อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนด้านการใช้งานแบบไคลเอ็นท์-เซิร์ฟเวอร์ ผลจากการใช้งาน Go-Global : เรียกใช้แอพลิเคชั่นจากทุกที่ได้อย่างง่ายดายได้ทุกแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ เรียกใช้งานแอพลิเคชั่นข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างดี มีความปลอดภัยและการจัดการสิทธิ์การใช้งานสูง ไม่ต้องใช้ระบบ … Continue reading

Advertisement

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Go-Global

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ฟรีเครื่องมือสร้าง SCADA ผ่านเว็บ

Posted in Uncategorized | Leave a comment