Monthly Archives: April 2021

Go-Global : การActivate Trail 30วัน

บทความนี้แสดงวิธีการActiateไลเซนส์ทดลอง30วัน ของGo-Global 6

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS64 SCADA (Advanced) : คำนวน Targetการผลิตด้วยWorkflow (เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต)

*เนื้อหาในบทความนี้เขียนขึ้นสำหรับท่านที่เข้าใจพื้นฐานการทำงานของWorkflow, UDM ในGENESIS64 เราสามารถใช้WorkflowของGENESIS64 SCADAคำนวนtargetของกระบวนการผลิตได้ เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้Targetที่คำนวนจากSCADAได้

Advertisement

Posted in Uncategorized | Leave a comment

3D SCADA จาก 2D

GENESIS64 SCADA เวอร์ชั่นปกติ(ที่ไม่ใช่Basic)จะมีฟีเจอร์3Dที่สามารถแสดงผลคล้ายเกมส์3Dสามารถหมุน ซูม ปรับมุมกล้องมุมมองการแสดงผลได้ ซึ่งสามารถทำงานบนWindows DesktopและInternet ExplorerบนWindowsได้ แต่ถ้าหากเราต้องการแสดงผลเลียนแบบ3DบนBrowser Clientแบบอื่นรวมทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต การออกแบบด้วย2Dให้คล้าย3Dก็ทำได้เช่นเดียวกันดังรูป

Posted in Uncategorized | Leave a comment