Monthly Archives: January 2016

Power Monitoring/Solar farm: การสร้างรายงานKWHง่ายๆจากข้อมูลที่เก็บด้วยGENESIS32 SCADA

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Proface HMI ใช้เป็นProtocol Converterให้SCADAได้

การใช้Proface HMIเป็นทั้งHMI PanelและProtocol Converterเพื่อเชื่อมต่อSCADA นอกจากจะให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ผ่านหน้าจอHMIได้สะดวกแล้ว ยังช่วยSCADAประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกแบบอีกด้วย

Advertisement

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS SCADA: ติดต่อกับProface HMIผ่านModbus TCP

วิธีการติดต่อProface HMIกับGENESIS SCADAผ่านModbus TCP

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ขยายซอร์ฟแวร์ด้วยการแปลงเป็นคลาวด์

GO-GLOBAL คือ Cloud Solution เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานแอพลิเคชั่นจากคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Cloud Server) ได้เหมือนซอร์ฟแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของตนเองโดยไม่ต้องติดตั้งซอร์ฟแวร์เหล่านั้นในเครื่องลูกข่าย และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่อเรียกใช้แอพิเคชั่นซอร์ฟแวร์ได้พร้อมกันหลาย ๆ เครื่อง โดยอิสระต่อกัน โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกแจกจ่ายแอพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้ผู้ใช้บนไคลเอ็นท์ต่างๆได้ ซึ่งGO-GLOBALมีราคาไม่แพงในขณะที่การติดตั้งเซตอัพทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่เหมือนCloud Solutionแบบอื่นที่ต้องสร้าง Virtual Server/PC ขึ้นมาแล้วโยกย้ายหรือติดตั้งแอพลิเคชั่นที่ต้องการแจกจ่ายลงใน Virtual Server/PC นั้น แต่GO-GLOBALไม่ต้องทำเช่นนั้น เพียงแค่ติดตั้ง GO-GLOBAL ในคอมพิวเตอร์เดิมก็สามารถแจกจ่ายแอพิเคชั่นให้ผู้ใช้ต่างๆได้โดยอิสระต่อกันได้เลย จึงได้รับความนิยมจากหน่วยงานต่าง ๆ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS SCADA: สั่งหยุดเครื่องจักรเมื่อค่าต่ำกว่าSetpointนานเกินกำหนด

หากตั้งการหยุดเครื่องจักรด้วยGENESIS SCADAเมื่อสัญญาณที่สนใจต่ำกว่าค่าSetpointนานเกินกำหนด เช่น หากอุณหภูมิของChilled Waterต่ำกว่าค่าSetpiontนานเกิน5นาทีก็ให้หยุดChillerเป็นต้น สามารถทำได้ดังนี้

Posted in Uncategorized | Leave a comment