การปลดปล่อยพลังงานในขณะทำสมาธิ

ขณะทำสมาธิ ฉันรู้สึกถึงพลังงานที่ปลดปล่อยออกมา โดยจะรู้สึกได้ขณะที่ตั้งจิตแผ่เมตตา รู้สึกได้ถึงจิตมีความเสถียรจากการปล่อยพลังงานออกมา ณ ขณะที่ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ 

ก่อนที่จะทำสมาธิยังมีความหมองปกคลุมจิตอยู่ แต่เมื่อเริ่มแผ่เมตตา จิตจะพ้นจากการปกคลุมของอุปาทานทั้งหลาย และความโกรธ เกลียด ทั้งหลาย

เมื่อถึงขั้นวิปัสนา คืดการพิจารณาด้วยปัญญาซึ่งเป็นขึ้นที่สำคัญ และจิตปล่อยวางจากการพิจารณาถึงความพอ การไม่น่าเอา น่าเป็น จนรู้สึกพอ และปล่อย เมื่อนั้นจิตจะสงบ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s