การใช้ซอร์ฟแวร์ Windows/UNIX บน iPad ผ่าน Cloud ต่างจาก Remote Access อย่างไร

image

ปัจจุบันเเราสามารถรีโมทไปใช้Windows Software จาก iPad ได้ และเราอาจมีคำถามว่าจะต่างจากกรณีใช้ iPad ติดต่อไปใช้ซอร์ฟแวร์บน Windows / Unix อย่างไร?

ความแตกต่างที่สำคัญคือ

Remote Access นั้น เป็นการใช้งานแบบ 1: 1 คือผู้ใช้อื่นไม่สามารถใช้งาน PC ได้โดยอิสระขณะที่เรา Remote ไปใช้ ผิดกับ Go-Global Cloud ที่เป็นแบบ 1:n และโดยอิสระ เราและผู้ใช้อื่น ๆ ผ่าน Cloud สามารถใช้งานซอร์ฟแวร์บน Host PC ได้อย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน เมาส์ คีย์บอร์ด และหน้าจอต่าง ๆ จะอิสระต่อกัน ในขณะที่ Remote Access เมื่อเราเลื่อนเมาส์อย่างไร ที่ PC ก็จะมีเคอร์เซอร์เลื่อนไปอย่างนั้น ซึ่งไม่อิสระต่อกันจาก PC และผู้ใช้อื่น ๆ

Remote Access ไม่สามารถแยก Instance ให้กับผู้ใช้หลายคนได้พร้อม ๆ กัน ในขณะที่ Go-Global Cloud นั้นทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้โปรแกรมเดียวกันได้โดยอิสระ เช่นถ้าเรามีโปรแกรม A ต้องการให้ผู้ใช้หลายคนเรียกใช้จาก Host PC เราก็สามารถทำได้ผ่าน Cloud โดยแต่ละผู้ใช้สามารถจัดการซอร์ฟแวร์ได้เต็มที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s