สร้างรายงานจาก GENESIS32 SCADA

image

การสร้างรายงานจากข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบ SCADA ของ GENESIS32 นั้น ทำได้ง่ายมาก ทั้งแบบสั่งรายงานเอง และแบบที่ให้สร้างรายงานอัตโนมัติเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการหรือจะส่งให้ผู้รับทางอีเมล์อัตโนมัติก็ได้ หรือแชร์โฟลเดอร์ไว้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาดูรายงานเองผ่านระบบเครือข่ายก็ได้

ชมVDOการสร้างรายงานอัตโนมัติจากGENESIS32 SCADA

ข้อมูลมาจากไหน

ข้อมูลขอรายงานนั้นมาจากที่เก็บไว้ด้วย TrendWorX32 ซึ่งเป็นโมดูลหนึ่งของ GENESIS32 SCADA อยู่แล้ว โดยสามารถดูวิธีการเก็บข้อมูลได้จาก VDO นี้ http://www.youtube.com/watch?v=CpjVc-sjlpk

จะสร้างรายงานอย่างไร

หลังจากเก็บข้อมูลด้วย TrendWorX32 ตาม VDO ด้านบนแล้ว เราสามารถคอนฟิกระบบรายงานได้ดังนี้

เปิด TrendWorX32 Reporting

image

เลือก Add Report

image

ตั้งชื่อ Report และ Target แล้วเลือก Enabled

image

คลิ้ก Next

คลิ้ก DSN เพื่อเลือก Data Source Name ที่เก็บข้อมูล ให้เราใช้ DSN ตัวเดียวกับที่ TrendWorX32 Configurator ใช้เก็บข้อมูล

image

image

คลิ้ก OK

image

ใช้การติดต่อแบบ Use Trusted Connection หรือแบบมี Login ID/Password ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล ในที่นี้ฐานข้อมูลตัวอย่างเป็น MS SQL Server ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกัน ดังนั้นสามารถใช้ Trusted Connection ได้

คลิ้ก OK

คลิ้กปุ่ม DBase Group… แล้วเลือกGroupสัญญาณที่เก็บด้วย TrendWorX32 Configurator

image

คลิ้ก OK

คลิ้ก Group เพื่อเลือก Group ย่อย จากนั้นเลือก Group ย่อยของสัญญาณที่เก็บด้วย TrendWorX32 Configurator

image

คลิ้ก OK

คลิ้กปุ่ม Tag แล้วเลือกสัญญาณที่ต้องการนำเข้ามายังรายงาน

image

คลิ้ก OK

คลิ้ก Next

image

เลือก Data Filter ที่ต้องการ เช่น Last หมายถึงข้อมูลล่าสุดในแต่ละช่วงเวลา เช่นในตัวอย่างเป็นข้อมูลล่าสุดของแต่ละ 15 วินาที (สามารถเลือก Filter แบบ Raw, Average, Min, Max, StDev, Totalizer, ฯลฯ ) (ถ้าเลือก Average ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดเป็นต้น)

image

คลิ้ก Next

เลือกรูปแบบรายงาน โดยแบบ Database Table จะเป็นการเก็บไว้ในฐานข้อมูลในรูปแบบง่าย ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในโปรแกรมภายนอกอื่นได้ แบบ Text File จะเป็นไฟล์ Text และแบบ Excel File จะสร้างไฟล์ MS Excel ในที่นี้เลือก Excel File ถ้าต้องการส่งรายงานทางอีเมล์ผู้รับ ก็ให้เลือก Email แล้วกรอกชื่อผูรับและหัวเรื่องของอีเมล์ กรณีเลือก Excel File เราต้องกำหนด Template และ Report Path ด้วย

image

ให้เปิด MS Excel แล้วสร้างไฟล์ xls เปล่าขึ้นมาเพื่อใช้เป็น Template แล้วปิดไฟล์นั้นไป

ที่ Trend Report คลิ้ก Template จากนั้นเลือกไฟล์ MS Excel ที่เราสร้างไว้เพื่อเป็นTemplateก่อนหน้านี้

image

คลิ้ก Open

คลิ้กปุ่ม Report Path เพื่อเลือกที่เก็บ หรือถ้าไม่เลือกก็จะเก็บที่เดียวกันกับTemplate

คลิ้ก Next

เลือกช่วงเวลาการสร้างรายงาน เช่นในที่นี้ให้สร้างตามช่วงเวลาอัตโนมัติ จึงเลือก Period

image

คลิ้ก Change เพื่อเข้าไปกำหนดเวลา

ระบุช่วงเวลาตามต้องการ เช่นในที่นี้ให้สร้างรายงานทุกวัน เวลา 9 โมงเช้า

image

คลิ้ก OK

คลิ้ก Next

กำหนด Span ซึ่งหมายถึงให้เอาข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลาเท่าใดมาสร้างรายงาน เช่นเอาข้อมูลย้อนหลังในรอบ 24 ชั่วโมง เลือก Enable time span

image

คลิ้ก Finish

ที่เมนู View เลือก Reporting Preferences

image

เลือก Show Excel ถ้าต้องการให้เปิดไฟล์รายงานอัตโนมัติเมื่อสร้างรายงานแล้ว หรือไม่เลือกเมื่อไม่ต้องการให้เปิดขึ้นมาหลังสร้างรายงานแล้ว

image

คลิ้ก OK

ทำการ Save File และเริ่มการทำงานของระบบสร้างรายงานได้ทั้งจากทูลบาร์ไฟจราจร หรือกำหนดให้ทำงานอัตโนมัติพร้อมวินโดวส์จากโปรแกรม GENESIS32 Tool Tray

จากรูปเป็นตัวอย่างรายงาน Excel ที่ถูกสร้างขึ้นมา

image

ถ้าต้องการสร้างชาร์ตเพื่อแสดงผลแบบกราฟ เช่นกราฟ Bar, Line เป็นต้น สามารถกำหนดใน Template ได้ เช่นเปิดไฟล์รายงานที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการ

image

แล้วเลือก INSERT เลือกชาร์ตแบบที่ต้องการ

image

นำชาร์ตที่ได้ไปไว้ในชีตอื่น เช่น Sheet2

image

ทำการ Save ไฟล์ดังกล่าวเป็นเทมเพลตแทนไฟล์เทมเพลตเดิม โดยให้ลบข้อมูลในชีต Sheet1 ให้หมด เท่านี้ก็จะได้รายงานที่มีทั้งข้อมูลแบบตารางและชาร์ต

กรณีที่เราต้องการสร้างรายงานหลายฉบับ เราสามารถทำได้โดยทำการเพิ่ม Report เขามาดังรูป แต่ละ Report ก็สามารถกำหนดรูปแบบและช่วงเวลาโดยอิสระต่อกันได้

image

เท่านี้ก็ได้ระบบรายงานเพื่อสร้างReportที่ยืดหยุ่น ออกแบบได้ตามต้องการ และแก้ไขได้ง่าย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เนื่องจากเป็นแบบ Excel สามารถส่งถึงผู้รับได้อัตโนมัติ หรือตามเงื่อนไขก็ได้

หมายเหตุ

ในกรณีส่งรายงานทางอีเมล์ เราต้องมีโปรแกรมอีเมล์เช่น Outlook, Outlook Express เป็นต้นเปิดใช้งานอยู่ บางครั้งโปรแกรมอาจมีPopup ถามในตอนส่งอีเมล์ว่าจะอนุญาตให้มีการส่งอีเมล์หรือไม่ ให้ตอบตกลง ถ้าไม่ต้องการให้มี Popup ถาม เราต้องBy Passการตรวจสอบด้านSecurityของโปรแกรมอีเมล์นั้น ดูวิธีได้จาก

http://210.213.59.95/index.php/component/content/article/808

http://sogeeky.blogspot.com/2007/04/how-to-disable-outlook-security-warning.html

หรือใช้โปรแกรม Click Yes เพื่อให้มีการตอบ Yes อัตโนมัติเมื่อมี Popup ขึ้นมา

image

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s