ใช้ Excel เป็น Alarm Dashboard

หากต้องการใช้ Excel เช่นเวอร์ชั่น 2007, 2010, 2013 เป็น Alarm Dashboard เพื่อแสดงการแจ้งเตือนด้วยสีสันและสัญลักษณ์ เราสามารถทำได้ครับ ในตัวอย่างนี้จะใช้  COPC32 เป็นตัวเชื่อมต่อกับ OPC Server มาแสดงบน Excel และใช้เงื่อนไขบน Excel แสดงสัญลักษ์แทนการแจ้งเตือนดังรูป

image

จากรูปจะเห็นการแจ้งเตือนเช่นเมื่อสัญญาณถึงระดับแจ้งเตือนระดับที่หนึ่งให้แสดงพื้นหลังเป็นสีส้ม ถ้าถึงระดับ2ให้เป็นสีแดงเป็นต้น นอกจากนั้นยังใช้ Icon รูป Level แสดงระดับของสัญญาณได้ด้วย

 

การสร้างการเชื่อมต่อ OPC Server ด้วย COPC32

ถ้าท่านใดยังไม่มี COPC32 และไม่ต้องการใช้ COPC32 สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ ส่วนคนที่ต้องการเอาสัญญาณมาจาก OPC Server ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง COPC32 ตามไสล์ดนี้

หรือดาวน์โหลดสไลด์ที่นี่

 

การใช้สัญลักษณ์แจ้งเตือนแบบสีพื้น

วิธีนี้จะเปลี่ยนสีพื้นของเซลล์ตามระดับค่าของตัวเลขครับ

ใน Excel หลังจากได้เอาค่าสัญญาณจาก OPC Server มาแสดงแล้ว (ซึ่งสัญญาณเหล่านี้มาจาก PLC, Controller, RTU, ฯลฯ ที่ต่อกับ OPC Server) ให้เลือกเซลล์สัญญาณดังกล่าวที่เราต้องการนำมาเป็นเงื่อนไข(ใครที่ไม่ได้ใช้ COPC32 ก็พิมพ์ตัวเลขในเซลล์ที่ต้องการไปเลยครับเพื่อทดสอบ) จากนั้นเลือก Conditional Format ซึ่งอยู่ในแท็ป Home แล้วเลือก New Rule

image

จะพบหน้าต่าง New Formatting Rule ให้เลือก Format only cells that contain แล้วระบุระดับค่าที่ต้องการให้เปลี่ยนสี เช่นค่าระหว่าง 100 ถึง 200

image

จากนั้นคลิ้ก Format เพื่อเข้าไปเลือกสี เช่นเลือกสีเหลืองส้มดังรูป แล้วคลิ้ก OK สองครั้งเพื่ออกจากหน้าต่าง Conditional Formatting

image

เมื่อค่าตัวเลขของเซลล์นี้มีค่าตั้งแต่ 100 ถึง 200 ก็จะทำให้พื้นหลังเป็นสีเหลืองส้ม

 

image

 

เราสามารถเพิ่ม Condition สีอื่น ๆ เพิ่มเข้าไปในเซลล์นี้ได้อีก โดยเลือกเซลล์เดิมแล้วเลือก Conditional Formatting > Manage Rules…

image

จากนั้นจะพบหน้าต่าง Conditional Formatting Rules Manager ดังรูป (ถ้าต้องการแก้ไข Rule ให้ดับเบิ้ลคลิ้กแถวของ Rule เดิมที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้) ถ้าต้องการเพิ่ม Rule ใหม่ให้คลิ้ก New Rule..

image

จากนั้นกำหนดระดับค่าและสีตามต้องการ

image

คลิ้ก OK สองครั้ง

 

การ Copy Conditional Format ไปใช้กับเซลล์อื่น ๆ

ถ้าเรามีเซลล์จำนวนมากที่ต้องการใช้ Conditional Format เหมือนเซลล์ก่อนหน้านี้ที่ทำไว้ ให้คลิ้กขวา > Copy

image

 

จากนั้นเลือกเซลล์อื่น ๆ ที่ต้องการใส่ Conditional Format ทั้งหมด > คลิ้กขวา > เลือก Paste Special… > เลือกไอคอน Conditional Format

image

 

เท่านี้เซลล์อื่น ๆ ก็จะมีรูปแบบ Conditional Format เหมือนกับเซลล์แรกที่ทำไว้ และหากต้องการแก้ไขเช่นแก้ค่าระดับเงื่อนไขแต่ละเซลล์ ก็เข้าไปจัดการได้โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการ แล้วเลือก Conditional Formating > Manage Rules..

 

การใช้สัญลักษณ์

ถ้าต้องการแสดงสัญลักษณ์ สามารถใช้ Icon Sets ของ Excel ได้ โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก Conditional Formatting > Icon Sets และเลือกกลุ่มไอคอนที่ต้องการ

image

 

จากนั้นจะปรากฏสัญลักษณ์ในเซลล์ ให้เลือกเมนู Conditional Formatting > Manage Rules เพื่อเข้าไปกำหนดระดับค่าในแต่ละไอคอน

จากนั้นดับเบิ้ลคลิ้กเข้าไปที่แถว Icon Set

image

แล้วกำหนดระดับช่วงค่าของแต่ละไอคอน นอกจากนั้นเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบไอคอนที่หน้านี้ได้ด้วย

image

คลิ้ก OK

 

เท่านี้ก็จะได้ Alarm Dashboard บน Excel แล้ว

 

หมายเหตุ

ในขั้นตอนการกำหนดระดับค่าเงื่อนไข เราสามารถเลือกนอกจาก Between ได้เช่น greater than, equal to, … ดังรูป

image

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s