GENESIS64ในงานประปาผลิตน้ำวันละ20ล้านแกลลอน

image

 

GENESIS64 SCADAและOPC UAถูกเลือกใช้ในการผลิตน้ำประปาในเมืองเอนิดรัฐโอกลาโฮมาของสหรัฐฯเพื่อผลิตน้ำประปาวันละ11ล้านแกลลอน และสูงสุด20ล้านแกลลอนต่อวันในหน้าร้อน ซึ่งจะทำงานตลอด7วันในหนึ่งสัปดาห์ แสดงผลRemote StationและPump Roomแบบ3D กว่า1400tag ติดต่อกับPLC Koyoผ่านช่องทางการสื่อสารSerial, Wireless และระบบเครือข่ายเช่น UHF, VHF, FSK ทำให้ระบบสามารถทำงานในรูปแบบInternet Of Things ง่ายและปลอดภัยในการจัดการ รายละเอียดเพิ่มเติม

image

image

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s