สร้างสัญญาณจำลองKWH

วิธีการจำลองสัญญาณKWH(หน่วยใช้ไฟฟ้า)โดยใช้GENESIS64หรือGENESIS32 SCADA เพื่อใช้กรณีต้องการนำสัญญาณมาใช้ในSCADAเพื่อทดสอบแต่ไม่มีเพาเวอร์มิเตอร์อยู่จริง

หลักการ

 

ใช้Kepware KEPServerEx OPC Server จำลองสัญญาณOPC tagเพื่อเก็บค่าKWH แล้วใช้Unified Data ManagerในGENESIS SCADAบวกเพิ่มค่าKWHแบบRandom

 

ขั้นตอน

1. สร้างOPC tagในKEPServerEXโดยใช้DriverแบบSimulator

image

image

 

image

image

ในตัวอย่างนี้สร้างOPC tagชื่อV5(ใช้เป็นค่าKWH)

2. ใช้Unified Data Manager ในGENESIS64หรือGENESIS32 สร้างExpression และRegisterเพื่อเขียนค่าไปยังOPC tagในข้อ1

image

จากรูปข้างบน ถ้าV5เกิน 999999 ให้รีเซตเป็น 0 แต่ถ้ายังไม่ถึงก็ให้บวกV5เดิมกับสัญญาณSimulateเข้าไป โดยสัญญาณSimulateนี้สุ่มเอาค่า0ถึง50ที่เปลี่ยนแปลงทุก1วินาทีมาใช้

คลิ้ก Apply เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

ท่านอาจต้องStartไฟจราจรเพื่อให้Unified Data Managerทำงานถ้าโปรแกรมนี้ถูกหยุดทำงานไว้

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s