ข้อควรระวังเมื่อใช้SCADAอ่านค่าจากPower Meter

ข้อควรระวังเมื่อใช้SCADAอ่านค่าจากPower Meterอีกอย่างหนึ่งคือตัวคูณของค่าที่อ่านได้จากPower Meter เช่นค่า Volt, Amp, Power , Energy ซึ่งเมื่อค่าเหล่านี้มากขึ้น Power Meterจะใช้ตัวคูณให้นำไปคูณกับค่าที่อ่านได้ผ่านModbus protocolเพื่อให้สามารถแสดงค่าได้แม้ว่าค่าของปริมาณทางไฟฟ้าเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น

 

ยกตัวอย่างกรณีของPower Meterบางรุ่นที่กำหนดไว้ว่าเมื่อค่าActive Powerมีค่าระหว่าง

10 ขึ้นไปและน้อยกว่า 100 ให้คูณค่าที่อ่านผ่านModbus ด้วย 10
100 ขึ้นไปและน้อยกว่า 1000 ให้คูณค่าที่อ่านผ่านModbus ด้วย 100
1000 ขึ้นไปและน้อยกว่า 10000 ให้คูณค่าที่อ่านผ่านModbus ด้วย 1000
10000 ขึ้นไปและน้อยกว่า 100000 ให้คูณค่าที่อ่านผ่านModbus ด้วย 10000
มากกว่า 100000 ให้คูณด้วย 100000

เป็นต้น

โดยPower Meterจะมีค่าตัวคูณให้เราอ่านผ่านModbus Protocolเพื่อให้เอาไปใช้ในการคูณค่าที่อ่านได้ สิ่งที่เราจะต้องทำคือให้อ่านทั้งค่าปริมาณทางไฟฟ้า และค่าของตัวคูณ แล้วเอามาคูณกันบนSCADA

ในกรณีของGENESIS32และGENESIS64 SCADA เราสามารถสร้าง Global ExpressionในUDM (Unified Data Manager)เพื่อนำค่าเหล่านี้มาคูณกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง จากนั้นค่อยนำค่าExpressionนี้ไปใช้คล้ายOPC Tagตัวหนึ่งไม่ต้องมาคูณกันอีกซึ่งสะดวกเวลานำไปใช้งาน

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s