เชื่อมต่อGENESIS SCADAกับKNX Network

หากต้องการเชื่อมต่อKNX DeviceกับGENESIS SCADA สามารถทำได้ผ่าน 2 Solutionคือ

 

1. ผ่าน KNX OPC Server เช่น Matrkon (จากรูป ด้านล่างของรูปคืออุปกรณ์ KNX ด้านบนคือ SCADA/HMIและแอพลิเคชั่นต่างๆ)

KNX OPC Server

2. ผ่านGatewayเช่นProface/WEINTEK จากนั้นเชื่อมต่อGENESIS SCADAกับGateway

eib_adapter.jpg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s