ติดต่อ GOT1000 GOT2000 กับ SCADA ผ่านOPC Server

GOT1000 Series Product List Human-Machine Interfaces(HMIs)-GOT ... เราสามารถติดต่อTouch Panel GOT1000และGOT2000กับSCADAผ่านOPC Serverได้โดยใช้ DeviceXPlorer OPC Server โดยรุ่นที่ใช้ได้คือ GT25 Model, GT27 Model, GT16 Model, GT15 Model, GT14 Model, Handy GOT, A900 Series โดยทั้งหมดสื่อสารผ่านEthernet

 

การคอนฟิกGOT

ให้กำหนดIP AddressในGOTให้เรียบร้อยimage

และกำหนดEG Device tagเพื่อลิงค์กับPLC IO Register ทั้งนี้สามารถดูวิธีการในคู่มือGOT

image

 

การคอนฟิก OPC Server

สร้าง Deviceใหม่

image

เลือกประเภทDeviceเป็น Touch Panel Driver > Mitsubishi MELSEC

image

ระบุIP AddressของGOTที่ต้องการติดต่อ

image

คลิ้ก Next , Next และ Finish

สร้างTag

image

ตั้งชื่อTag Name และเลือกว่าจะติดต่อEGหมายเลขอะไร

image

คลิ้ก Finish

สร้างOPC tag เพิ่มตามที่ต้องการ

ทดสอบMonitorค่า

image

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s