ปิดการทำงานGENESIS64 Serviceทุกตัวในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

ท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวต้องการปิดการทำงานGENESIS64โดยสิ้นเชิงเพื่อคืนRAMให้กับระบบหลังใช้งาน วันนี้ผมได้ทำbatchเพื่อปิดServiceที่เกี่ยวข้องมาให้แล้ว เนื่องจากเราไม่ได้ใช้งานGENESIS64อย่างต่อเนื่องเหมือนเครื่องจริง แต่ใช้เพื่อพัฒนาหรือนำเสนอบางครั้งคราว และด้วยการปิดServiceทุกตัวแบบนี้ทำให้GENESIS64ไม่มีการใช้งานพื้นที่RAMในคอมพิวเตอร์ของเราเมื่อไม่ได้ใช้งาน หากต้องการใช้งานเมื่อใดก็ใช้Batchที่ผมสร้างมานี้เพื่อสั่งเริ่มการทำงาน

หากท่านใดที่ไม่ต้องการให้ServiceของGENESIS64เริ่มทำงานอัตโนมัติ ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของServiceจากAutomaticเป็นแบบManualได้ หากต้องการความสะดวกท่านสามารถใช้โปรแกรมอย่างCCleanerเพื่อช่วยDisable Serviceหลายๆตัวได้

ให้ดาวน์โหลดไฟล์StartGEN64.batไปวางที่Desktop
เมื่อต้องการใช้งานGENESIS64 ให้คลิ้กขวาที่StartGEN64.bat แล้วเลือก Run As Administrator เพื่อเปิดServiceที่จำเป็น

ให้ดาน์โหลดไฟล์StopGEN64.bat ไปวางไว้ที่Desktop เมื่อต้องการหยุดการทำงานของServiceทุกตัวให้คลิ้กขวาที่ไฟล์ StopGEN64.bat แล้วเลือก Run As Administrator (ผมได้เพิ่มการสั่งปิดและเปิดการทำงานของKepware Serviceในไฟล์ทั้งสองด้วย)

ภาพล่างแสดงขนาดหน่วยความจำที่ถูกใช้ก่อนและหลังการปิดService

ดาวน์โหลดStartGEN64.batและStopGEN64.bat

ดาวน์โหลด CCleaner

ดาวน์โหลดเดโมหรือซื้อหรือขอใบเสนอราคาGENESIS64 SCADA

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s