ทดสอบต่อHardwareจริงกับSCADA

Q: เมื่อต้องการต่อSCADAกับHardwareจริงต้องเริ่มอย่างไร?

A: ตรวจสอบว่าPLC/Controller/ RTU ที่เราใช้ยี่ห้อหรือโปรโตคอลอะไร แล้วดาวน์โหลดOPC ServerสำหรับPLC/Controller/RTUหรือโปรโตคอลนั้น ๆ มาใช้ เช่น

Modbus Protocol (ทั้งModbus Serial และ Modbus TCP)

OMRON FIN Ethernet

Siemens S7 1200/1500/Ethernet 

รุ่นอื่น ๆ

เมื่อต่อOPC ServerกับHardwareเหล่านั้นได้แล้วก็สามารถใช้GENESIS SCADAดึงค่าจากOPC Serverมาใช้งานได้แล้ว

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s