ตัวอย่างPLC/Controllerรุ่นต่าง ๆ ที่ติดต่อGENESIS SCADAได้เลยไม่ต้องซื้อOPC Serverเพิ่ม

GENESIS32 และ GENESIS64 จะมีModbus OPCทั้งแบบTCPและRTUมาให้รวมทั้งSNMP Protocolทำให้สามารถติดต่อกับPLC/Controllerต่าง ๆ ที่มีModbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP, SNMPดังต่อไปนี้ได้เลยครับ (ส่วนรุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่Modbusก็สามารถติดต่อได้ผ่านOPC Serverที่สนับสนุนเช่นKepware, Matrikon, ฯลฯ)

image


เมื่อเลือกใช้อุปกรณ์ที่สนับสนุนModbus RTU หรือ Modbus TCP จะทำให่เราสามารถประหยัดงบประมาณโครงการได้

Proface HMI ใช้เป็นProtocol Converterให้SCADAได้

image

ใช้Proface HMIเป็นทั้งHMI PanelและProtocol Converterเพื่อเชื่อมต่อSCADA นอกจากจะให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ผ่านหน้าจอHMIได้สะดวกแล้ว ยังช่วยSCADAประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกแบบอีกด้วยเนื่องจากไม่ต้องซื้อOPC Serverก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลากหลายกับGENESIS SCADA อ่านต่อ 

 

การใช้งานICONICS Modbus OPC Server

 

PLC อื่นๆที่ไม่มีModbus

หรือใช้ Modbus Gateway ต่อกับPLC/Controllerรุ่นต่างๆ

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s